Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsen ignorerade intern Prosolviakritik

2005-04-05 21:00

Stockholmsbörsen hade våren 1998 tydliga indikationer på att Prosolvia medvetet bröt mot god redovisningssed. Trots detta lämnades frågan utan åtgärd.FRIKÄND: Samtliga åtalade, inklusive vd Dan Lejerskär, frikändes i Prosolvia-målet.


Avstod från kritik


Följde god sed
Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom