Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Börsen som går 4000 procent

2009-12-17 07:19

Dagspriset på elektricitet har rusat de senaste dagarna. Höjningen är närmare 4 000 procent från i höstas. Här är pappret du skulle ha haft.

Priserna på elbörsen chockar marknaden. Dagspriserna på elektrcitet, som sätts på elbörsen Nordpool, har på grund av kylan och stängda svenska kärnkraftverk, rusat. Nu på torsdag eftermiddag är priset per kilowattimme över 14 kronor, 14,6 för att vara exakt.

Snittpriset på den rörliga elmarknaden är betydlig lägre, cirka 2,70 kronor under dagen.

Dagspriset sattes i går.

Svensk kärnkraftsverkindustri går på halvfart. Bland de svenska kärnkraftsverk som står stilla finns tre av Ringhals fyra reaktorer, en (Oskarshamn3) i Oskarshamn, och en i Forsmark (Forsmark2).

Jämfört med elpriset under hösten, som har legat kring 35 öre per kilowattimme, är prishöjningen till torsdagens toppnivåer över 4000 procent.

Den som lusläst SMHI:s väderleksprognoser har kunnat göra sig en ordentlig hacka på att handla med terminer för elektricitet. Priset på ett kontrakt för leverans under fredagen 18 december (Enod 1812-09) har sedan i fredags 11 december stigit från 42 euro per megawattimme till 57 euro på fredagen. Det motsvarar en uppgång på 36 procent.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom