Börsen väntas öppna nedåt

2016-02-03 07:27 Affärsvärlden SIX
Interiör från Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Group i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Stockholmsbörsen väntas öppna i negativt territorium, i linje med Europaterminerna.

Börshumöret har varit dystert i Asien under dagen efter tunga nedgångar på de amerikanska börserna under måndagen och förnyad prispress på råoljan.

Priset på den amerikanska råoljan har återigen letat sig ner under 30-dollarnivån. Brentoljan handlas runt 32,54 dollar per fat.

ABB:s delårsresultat överträffade analytikernas förväntningar. Bolaget upprepar budskapet från föregående rapport att de ser en blandad bild med ökad osäkerhet på kort sikt och varnar för att oljepriset och valutaeffekter kommer att påverka resultatet framöver.

Lundin Petroleum tog en nedskrivning av olje- och gastillgångar på 737 miljoner kronor vilket belastade resultatet för det fjärde kvartalet.

Sandvik redovisade en försäljning i linje med analytikernas förväntningar men missade resultatmålet rejält. Orderingången var svagare än väntat för samtliga affärsområdet, undantaget Construction som var i linje med förväntningarna. Europa var stabilt medan nedgångar noterades i Asien och Nordamerika. Styrelsen föreslog som väntat att utdelningen sänks från föregående år.

Hexpol höjer utdelningen trots att resultatet för det fjärde kvartalet inte levde upp till analytikernas förväntningar. Försäljningen under perioden har påverkats negativt av att försäljningspriserna varit "väsentligt lägre", skriver vd:n i rapporten.

Även mediekoncernen MTG höjer utdelningen efter en stabil rapport för fjärde kvartalet. Vd framhöll i rapporten en ambition att öka tillväxttakten och rörelseresultatet under 2016. En utbetalning från CTC Media väntas i första kvartalet 2016.

Astra Zenecas lungcancerläkemedel Tagrisso har godkänts i EU. Det meddelar bolaget på morgonen.

HMS Industrial Networks, ett helägt dotterbolag till HMS Networks, köper det Belgienbaserade bolaget Ewon som levererar internetbaserade routrar för fjärråtkomst av industriell utrustning. Köpesumman uppgår till 30 miljoner euro på skuldfri bas och ska betalas med kontanter och aktier i HMS Networks.

På den svenska makroscenen noteras att det svenska inköpschefsindexet, PMI, för tjänstesektorn steg till säsongsrensade 59,3 i januari, jämfört med oreviderade 58,0 i december, enligt Swedbanks och Silfs sammanställning. Enligt SIX News analytikerenkät förväntades inköpschefsindex hamna på 57,4. I

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom