Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostadsbrist försvårar rekryteringen

2015-12-09 10:05

 Bostadsbristen i Stockholms län kan innebära minskad geografisk rörlighet hos arbetskraften och därmed försämrade rekryteringsmöjligheter för arbetsgivarna.

 Det skriver Arbetsförmedlingen i en fördjupning i sin senaste prognosrapport.

 "Under den senaste tioårsperioden har befolkningstillväxten vida överstigit bostadsbyggandet i Stockholms län. Även sysselsättningen har ökat i god takt. Antalet jobbinpendlare från andra län har endast ökat svagt. Samtliga kommuner i länet uppger nu att det råder underskott på bostäder", skriver Arbetsförmedlingen.

 Utifrån Arbetsförmedlingens horisont är det viktigt att särskilt belysa vikten av att det finns bostäder i regioner där jobbmöjligheterna är goda. Bostadsbristen är tydligast i Stockholms län, men utbudet av bostäder behöver öka på flera håll i landet, menar myndigheten.

 Arbetsförmedlingen anser att det finns stora behov av att öka bostadsbyggandet, men också av åtgärder som ökar rörligheten på bostadsmarknaden.

 "Den situation vi står inför ställer krav på breda åtgärder för att öka utbudet av bostäder, kanske framför allt hyresbostäder. Detta är viktigt, bland annat för att öka den geografiska rörligheten", resonerar Arbetsförmedlingen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom