Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Böter för tidigare riksdagsman

2013-06-26 11:46

Den tidigare riksdagsmannen Jan Emanuel Johansson fälls för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll av Gotlands tingsrätt.

Han döms till villkorlig dom och 180 dagsböter á 750 kronor, sammanlagt 135 000 kronor.

Bokföringsbrottet består i att ett av Johanssons bolag har betalat över en miljon kronor till ett konto i Egypten utan att det framgår vem som är mottagare och vad affärshändelsen avser. Bolaget har även bokfört kostnader i Egypten för en miljon kronor utan underlag.

Johansson var också misstänkt för skattebrott, men det frias han för. Enligt åtalet ska Johansson, genom ett av sina bolag, ha köpt ett kök och ett spa-bad för över 300 000 kronor till sitt hem.

Jan Emanuel Johansson har hela tiden nekat till alla åtalspunkter.

Gotlands tingsrätt skriver i domen att Johansson har varit ansvarig för bokföringen, i egenskap av företrädare för bolagen. Att han saknar närmare kunskap i bokföringsfrågor, och att den praktiska bokföringen sköttes av andra, fritar honom inte från ansvar. Det är inte bevisat att Johansson gjort brotten uppsåtligt, men rätten anser ändå att han har agerat oaktsamt.

I rätten försvarades Jan Emanuel Johansson av den före detta justitieministern Thomas Bodström.

– Det är väldigt bra att Jan Emanuel blev friad från skattebrott, och han tycker det är bra att det slås fast att han inte gjort något medvetet brott, säger Bodström.

Två av Johanssons kolleger döms också för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Den ena mannen ska betala dagsböter och den andra ska avtjäna 160 timmars samhällstjänst.

Jan Emanuel Johansson var ordinarie riksdagsledamot för Socialdemokraterna 2002 - 2006. Vid sidan om politiken har han startat flera bolag, bland annat en vårdkoncern med ungdomshem.

När Johansson sålde en stor del av sina bolag 2010 gjorde han en vinst på närmare en kvarts miljard.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom