Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

"Botten nådd för Centern"

2013-11-08 09:32
Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare. Foto: Scanpix

Centerpartiet är inte längre i fritt fall i väljaropinionen. Läget för partiet har stabiliserats och nu är förhoppningen att locka väljare genom att lyfta fram landsbygdsfrågor, "jobbskaparlinjen" och miljöfrågorna.

Det säger Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Efter den kris partiet gick igenom i samband med debatten kring förslaget om nytt idéprogram för knappt ett år har väljarstödet varit skakigt och stundtals legat en bra bit under riksdagsspärren på 4 procent.

Partisekreteraren hävdar att fallet nu stoppat, att mätningar visar att andelen som ogillar Centerpartiet har minskat och att läget är stabilare, om än osäkert. Stödet för partiet spretar mellan 3 och 5,9 procent i aktuella opinionsmätningar.

"Nu tror jag att vi har bottnat och är på väg mot en återhämtning. Men jag tror att vi måste bevisa att nu står vi för den klassiska centerpolitiken och det tar tid att på nytt bygga upp förtroendet", säger Michael Arthursson.

Hans bedömning är att Centerpartiets kombination av småföretagarpolitik och miljöpolitik är en politik som många väljare gillar, men som opinionsinstituten inte frågar om.

"Vi är det parti som klarast står för att utveckling och jobb och tillväxt ska ske i hela Sverige, inte bara i storstadsregionerna. Vi har det perspektivet med oss när vi diskuterar alla politiska frågor, det har inget annat parti", säger han.

En annan viktig fråga för Centerpartiet är att fokusera på dem som skapar jobben, "vi säger inte bara arbetslinjen utan jobbskaparlinjen".

"De allra flesta jobb startas i relativt små, nystartade företag. Att hela tiden ha det för ögonen, hur vi kan skapa bättre villkor för dem som skapar jobben i Sverige, ser vi som en av våra huvuduppgifter."

Michael Arthursson tror också att landsbygdsfrågorna har potential att lyfta allt mer inför valet och han pekar på att oppositionspartierna också har börjat intressera sig för dessa frågor. Debatter med Miljöpartiet är planerade runt om i landet.

Med sina rötter i bonderörelsen är landsbygdsfrågorna naturliga för Centerpartiet och partisekreteraren betonar att det är värdefullt att det politiska perspektivet inte bara finns i Stockholms innerstad. De politiska motståndarna kommer att bemötas med att peka på att den rödgröna oppositionen vill höja skatter som "slår väldigt hårt" mot landsbygden.

"Tittar man på de byar som lever på landsbygden, så är det byar där det finns småföretag, man lever inte ett pendlingsliv där utan man bor och verkar där. Därför funkar det inte med att höja landsbygdsstödet, men samtidigt höja skatterna kraftigt", säger han.

På miljöområdet konkurrerar Centerpartiet med Miljöpartiet, det parti som "äger" miljöfrågan. Men Michael Artursson tycker det är bra att det finns två gröna partier i riksdagen, så att de som är engagerade i miljöfrågor har möjlighet att välja om de tror att dessa frågor löses bäst med vänsterpolitik eller av mer liberala lösningar.

Miljöpartiet är ofta mycket kritiskt mot alliansregeringens miljöpolitik, men Michael Arthursson tycker att det varit en "rätt dramatisk utveckling" för den förnybara energin i Sverige sedan 2006 då Centerpartiet haft miljö- och energiministerposten. El från vindkraften har sjudubblats, biobränslen har utvecklats snabbt och energiutvecklingen blivit mycket effektivare.

Centerpartiets inställning är att partiet uppnått "väldigt bra politiska resultat för Sverige" genom allianssamarbetet både när det gäller samhällsekonomin, jobben, skatteintäkter till välfärden och satsningar på den gröna omställningen.

"Det är ett samarbete som vi tycker är bra för Sverige och som vi vill fortsätta", säger Michael Arthursson och tillägger att något förnyat samarbete med Socialdemokraterna, liknande det i mitten på 1990-talet, inte är aktuellt.

Michael Arthursson konstaterar att "det knepiga" med att vara ett litet parti i en koalitionsregering är att göra det tydligt och klart för väljarkåren vad varje parti har bidragit med.

I ett försök att få större utdelning för egna förslag har Centerpartiet bestämt sig för att vara tydliga med vad de själva vill och inte bara presentera allianskompromisser.

I budgeten förra hösten fick Centern igenom sitt förslag om halverad restaurangmoms och i höstas sänkt arbetsgivaravgift för småföretagen. En annan seger för partiet var att förslaget om månadsuppgifter stoppades.

Däremot fick partiet inte igenom det förslag som Centerledaren Annie Lööf drev som partiets viktigaste, att den andra sjuklöneveckan skulle slopas.

Under nästa mandatperiod är en av de allra viktigaste frågorna, enligt Centerpartiet, att fortsätta förbättra villkoren för att starta och driva företag, så att de kan anställa fler.

Centerpartiet vill också fortsätta sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och har länge propagerat för en uppluckrad arbetsrätt som ett sätt att få fler i jobb.

Här har Moderaterna satt stopp, men Michael Arthursson säger att hans parti ska fortsätta att argumentera för den linje de tycker är rätt.

"Sen är det ju så att inget parti i en koalitionsregering får igenom all sin politik. Det finns nog många som tycker att Centern har fått igenom väl mycket i energipolitiken", säger han.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har flera gånger efterlyst en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken, men Michael Arthursson tycker inte Socialdemokraterna har "öppnat korten än".

"Utgångspunkten för vår del är ju den överenskommelse vi har träffat (inom Alliansen) och om det sen kommer något annat som ligger i närheten så får vi ju titta på det i så fall", säger partisekreteraren.

Inför valet till Europaparlamentet nästa vår kommer Centerpartiet att hålla fast vid sin devis inför valet 2004 om ett "smalare, men vassare EU".

"Vi behöver inte mer EU-detaljer, men EU behöver göra mer i de stora frågorna, som miljöfrågorna", säger Michael Arthursson.

Centerpartiet ser EU-valet som en stor möjlighet. Partiets grundhållning är att de är positiva till EU-samarbete, men vill begränsa EU:s detaljstyrning, samtidigt som de är negativa till euron.

"Det är ju det som en stor del av svenska folket tycker, så jag tror att vi har stora möjligheter att göra ett bra EU-val och få en liten skjuts av det inför riksdagsvalet", säger Michael Arthursson.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom