Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Boverket sänker byggprognos för 2018

2018-04-12 10:26
Mörka moln över en byggarbetsplats i Sollentuna centrum. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Boverket sänker sin prognos för bostadsbyggandet i år, till 60.000 påbörjade bostäder, en minskning med 11 procent från 2017.

Det framgår av en ny prognos från Boverket.

"Fler bostäder behöver byggas för att räcka till den växande befolkningen. Men flera indikatorer tyder på att byggandet minskar i år", skriver Boverket och pekar på signaler om en minskad försäljning av nyproducerade bostadsrätter, i synnerhet på några marknader, och en inbromsning i byggloven.

Boverket räknar med att det kommer att påbörjas 60.000 bostäder i år (inklusive ombyggnad). Bostadsbyggandet nästa år är svårbedömt, främst beroende på osäkerheten kring hur försäljningen av nya bostadsrätter utvecklas. Boverket gör därför tills vidare antagandet att antalet påbörjade bostäder blir 60.0000 även 2019.

I sin senaste prognos, i november, räknade Boverket med att det skulle påbörjas 73.500 bostäder i år.

Under 2017 påbörjades knappt 68.000 bostäder, enligt preliminär statistik.

"Bostadsbyggandet minskar främst på några marknader där det redan har byggts mycket eller där antalet bostadsrätter i nyproduktionen är stort. På en del andra håll kan byggandet komma att öka", säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket, i en kommentar.

Han påpekar dock att förutsättningarna, i form av en stark konjunktur och ett lågt ränteläge, är fortsatt gynnsamma.

Boverket räknar med att det är byggandet av bostadsrätter som kommer att minska, särskilt i Storstockholm.

"Antalet påbörjade bostadsrätter kan komma att minska med 25-30 procent i år, medan byggandet av hyresrätter och småhus totalt sett förväntas vara oförändrat. Utvecklingen för bostadsrätter är dock osäker, och kommande delårsrapporter från bostadsutvecklare får ge bättre vägledning", skriver Boverket.

I Storstockholm väntas bostadsbyggandet minska med uppemot 25 procent.

"Här är kopplingen till prisutveckling, kreditrestriktioner och en stor andel bostadsrätter i produktionen tydligast. Bostadsbyggandet backar även i en del större kommuner utanför storstadsregionerna", skriver Boverket.

I Storgöteborg och Stormalmö väntas byggandet dock i stället öka.

Vad gäller färdigställda bostäder räknar Boverket med att totalt 120.000 bostäder tillförs bostadsmarknaden 2018-2019.

"Antalet för respektive år är fler än 2017, då 53 500 bostäder färdigställdes enligt preliminära uppgifter från SCB", skriver Boverket.

Vad gäller utvecklingen på bostadsmarknaden noterar Boverket att det har varit turbulent sedan slutet av sommaren 2017, när priserna sjönk under hösten.

"Priserna har stabiliserats i början av 2018 efter höstens fall, men det är för tidigt att säga om läget är uthålligt", skriver Boverket.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom