Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bra drag i svensk ekonomi

2017-02-28 09:51
Magdalena Andersson (S), Sveriges finansminister. Foto: All over press

Sveriges BNP steg 1,0 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal 2015 steg BNP 2,3 procent. Det visar SCB:s nationalräkenskaper.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades BNP ha stigit 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och ha stigit 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

BNP för det tredje kvartalet steg med reviderade 0,3 procent från föregående kvartal (+0,5) och steg med reviderade 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år (+2,8). Under helåret 2016 ökade BNP med 3,3 procent.

Hushållens konsumtion steg 0,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Offentlig konsumtion steg 0,3 procent.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP med 0,3 procentenheter medan fasta bruttoinvesteringar ökade 0,9 procent.

Exporten ökade 1,8 procent, medan importen minskade 0,2 procent.

Produktionen i näringslivet steg med 1,1 procent. Varuproducerande branscher ökade 0,4 procent, medan tjänsteproducerande ökade 1,4 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,6 procent.

Antalet arbetade timmar ökade 0,3 procent. I näringslivet steg timmarna 0,3 procent medan de ökade 0,4 procent i offentliga myndigheter.

Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade 0,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom