Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bra fart i svenska tjänstesektorn

2016-12-05 09:06

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 59,8 i november från oreviderade 57,6 föregående månad.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntades inköpschefsindex ha uppgått till 57,7.

Index för leverantörernas insatsvarupriser steg till 63,8 i november jämfört med 58,5 månaden före.

Silf/Swedbank skriver i en kommentar att det fortsatt var delindex för affärsvolym som gav det största bidraget till månadens uppgång men alla delkomponenter ligger en "bra bit in i tillväxtzonen".

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom