Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bra start på året för Södra

2014-05-14 12:27

Skogsbolaget redovisar en kraftig resultatökning för det första kvartalet, som löpt över de fyra månaderna januari till och med april 2014.

Södra har börjat året bra med en god utveckling och förbättrad intjäning inom samtliga affärsområden.

"Förbättringen beror både på egna insatser och på bättre marknadsförhållanden. Utvecklingen under resten av året är till stor del beroende av marknads- och valutakursutvecklingen", kommenterar  Södras vd och koncernchef Lars Idermark i delårsrapporten.

"Södras väg framåt är tydlig och vi jobbar enligt vår nya fastlagda koncernstrategi, där ett viktigt steg är utbyggnaden av massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en investering på drygt fyra miljarder och en ökad produktionskapacitet från dagens 425.000 ton till 700.000 ton massa per år på Södra Cell Värö", fortsätter Lars Idermark.

Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 477 miljoner kronor (-99) för det första kvartalet, som löpt över de fyra månaderna januari till och med april 2014.

Rörelseresultat uppgick till 503 miljoner kronor (-99). Rörelsemarginalen var 9 procent (neg).

Försäljningen uppgick till 5.838 miljoner kronor (5.538).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom