Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Brakförlust för familjen Wallenius

2010-08-18 15:19

Walleniusfamiljens imperium Soya redovisar en brakförlust för förra året. Förlusten uppgick till 837 miljoner kronor. Minskade volymer inom bilfrakt står bakom raset.

Familjen Wallenius imperium Rederi AB Soya, som bland annat driver biltransportrederiet Walleniusrederierna, redovisar en brakförlust för 2009. Förlusten efter finansiella poster uppgår till 834 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förlusten 2008 som slutade på 235 miljoner kronor.

Förlusten är den största i familjebolagets historia och beror till största delen på nedgången i bilbranschen under 2009.

För 2010 ser det bättre ut men bolagets ledning, med t f vd Jonas Kleberg, ställer inte någon vinst i utsikt i den årsredovisning som blev klar i våras men som blev offentlig i måndags. Han uttrycker sig försiktigt:

”Den globala konjunktursituationen kommer även under 2010 att påverka koncernen. Som en följd av ett flertal kostnadsbesparande åtgärder, vilka når full effekt 2010, kan konkurrenskraftiga villkor upprätthållas för verksamheten och bedömningen är att resultatet för 2010 kommer att bli bättre än 2009”, heter det i årsredovisningen.

Bolagets informationsansvariga, Cecilia Kolga, bedömer däremot i en mailintervju med Affärsvärlden att bolaget gör vinst i år:

Gör ni förlust i år också?

- Nej, svarar hon.

Olika sparåtgärder har inletts. Bland annat pågår arbete med att flagga ut fartyg från Sverige.

Huvuddelen av förlusterna orsakas av just biltransportrederiverksamheten. Enligt årsredovisningen gjorde rörelsegrenen sjötransporter en förlust i rörelsen på 670 miljoner kronor under 2009 (Året före var siffran ett plus på 572 miljoner kronor). Nettoomsättningen föll samtidigt kraftigt, från 2,3 miljarder kronor under 2008 till 1,5 miljarder 2009.

Näst störst förlustpost utgörs av flygverksamheten i Wallenius egna flygbolag, som drivs i SFS Holding. Förlusten från 2008, 83 miljoner kronor, ökade till 97 miljoner kronor. Omsättningen backade samtidigt, från 105 miljoner kronor till 85 miljoner kronor. Flygbolaget har under året sålt flera flygplan och har därmed gjort en reaförlust på drygt 50 miljoner kronor.

Bland annat framgår det att Wallenius sålt sitt hälftenägda brittiska affärsjetflygbolag Bookajet.com. Familjebolaget öka sitt ägande till 50 procent i det brittiska affärsjetbolaget Bookajet.com år 2007. Så sent som 2006 köpte bolaget en första minoritetspost.

Den tredje största förlustposten utgörs av familjens stuteri Menhammar på Ekerö i Mälaren. Stuteriverksamheten redovisar en förlust på 36 miljoner kronor (året före var siffran ett minus på 47 miljoner kronor.

Walleniusrederierna har för tillfället en tillfällig vd i Jonas Kleberg, en av familjemedlemmarna. Denne är samtidigt ordinarie vd i Rederi AB Soya.

Den förre ordinarie vd:n i det privatägda Walleniusrederierna, danska Lone Fonss Schroeder, slutade hastigt i våras innan någon efterträdare var utsedd. Till ny ordinarie vd har utsetts Anders Boman som enligt tidigare besked ska tillträda efter sommaren. Enligt rederiets informationsansvariga, Cecilia Kolga, är det datumet framflyttat nu och bolaget hoppas ha sin nye vd på plats i oktober.

Wallenius är Sveriges näst största rederigrupp efter Stenakoncernen. Båda är privatägda.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom