Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Brakförlust för Medivir

2017-02-17 09:01
Efter många förlustår blev 2014 ett bra år för Medivir, men aktien är för högt värderad. Foto: Joakim Folke

Specialistläkemedelsbolaget Medivir redovisar ett rörelseresultat på -129 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-60,4).

Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till -121 miljoner kronor (-56,9) och resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4:50 kronor (-2:12).

Nettoomsättningen uppgick till 9,9 miljoner kronor (34,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -70 miljoner kronor (-38) och de likvida medlen, inklusive kortfristiga placering, uppgick vid periodens utgång till 1.699 miljoner kronor (1.078).

Ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2016. Bolaget beslutade vid en extrastämma den 2 februari om ett inlösenprogram.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom