Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Brakförlust för Postnord – planerar nedskärningar

2017-02-10 08:57
Postnord. Foto: IBL

Brev- och paketleverantören Postnord har stora lönsamhetsproblem, särskilt i Danmark, där brevvolymerna fortsätter rasa.

En ny produktionsmodell, som innebär kraftiga nedskärningar i personalstyrkan, planeras.

Postnord redovisar en förlust på 1.012 miljoner kronor före skatt för fjärde kvartalet 2016. Det kan jämföras med förlusten på 304 miljoner kronor motsvarande kvartalet ett år tidigare.

Omsättningen för det statligt ägda bolaget sjönk med en procent till 10.355 miljoner kronor.

"Den snabba digitaliseringen har medfört en dramatiskt negativ volym- och resultatutveckling för den danska verksamheten. Beslut har fattats att införa en ny och för framtiden finansiellt hållbar produktionsmodell", skriver Håkan Ericsson, Postnords vd, i en kommentar i bokslutsrapporten.

Exakt hur många anställda som kommer att beröras framgår inte av bokslutet.

"Den nya produktionsmodellen beräknas medföra en kraftig minskning av antalet medarbetare under en period av flera år samtidigt som stora delar av infrastrukturen för brevverksamheten kan avvecklas", skriver Postnord.

Enligt Postnord är nedgången för brev befordrade över natten fortsatt stor i Danmark och nedgången sedan år 2000 ligger på 90 procent.

Den omställning som nu planeras kommer ta flera år att genomföra och kommer att medföra stora omställningskostnader och förluster, enligt vd:n Håkan Ericsson.

"Med hänsyn till bolagets resultat och fortsatta omställningsbehov, föreslår styrelsen att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2016", skriver Postnord i bokslutet.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom