Vi upplever för tillfället problem med vår inloggningstjänst, allt material är för tillfället upplåst
Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Branschen som står på fast mark när börsen backar

2011-09-12 10:21

Svenska pensionspengar plöjs ned i storjordbruk i Brasilien, Australien och USA. Det är Andra AP-fonden som nu hänger på den nya placerarvågen att investera i jordbruksmark.

Det går en stark trend bland världens finansinstitut att placera pengar i jordbruksmark.

Stora, men för allmänheten anonyma, hedgefonder och pensionsfonder satsar på jordbruk, liksom den världskände finansmannen George Soros, som äger en fjärdedel av South American Farmland Ventur Adecoagro SA.

Nu går också den statliga svenska pensionsfonden AP2 in på den här marknaden.

Andra AP-fonden ska investera 250 miljoner kronor i ett nytt företag tillsammans med det stora amerikanska pensionsbolaget Tiaa-Cref , som redan i dag har två miljarder dollar investerade i 240 000 hektar jordbruksmark i Brasilien, Australien och Nordamerika.

- Vi kommer att äga en mindre del i det nya bolaget. Det blir Tiaa-Cref som ansvarar för förvaltningen. Tiaa-Cref har 60 heltidsanställda som sköter jordbruksinvesteringar, säger Anders Strömblad på Andra AP-fonden till SvD Näringsliv.

Det första köpet av jordbruksmark är på gång. En avsiktsförklaring har tecknats för köp av mark i USA.

Andra AP-fonden är ute efter en stabil investering med mindre svängningar än aktier, säger Anders Strömblad.

Man räknar med löpande intäkter från spannmålsförsäljning och från arrendatorernas avgifter.

För svenska småsparare är alternativen att köpa aktier i de tre börsnoterade ”svenska” bolagen Black Earth Farming, Alpco Agro och Trigo Agri.

Alla tre investerar i jordbruk i de bördiga jordbruksmarkerna i södra Ryssland och östra Europa.

Black Earth Farmings aktie är noterad på Mid Cap Norden, Alpcot Agro på First North Norden och Trigo Agri på Small Cap Norden.

Men det är bara Trigo Agri som gått bättre än börsindex sedan årsskiftet. Näst bäst är Black Earth Farmig som i stort sett följt börsen nedåt med Alpcot Agro tappat rejält.

Och jämför man dagskursen med introduktionskurser är det en dyster historia för dem köpte då.

Black Earth Farming, det äldsta av de tre, noterades hösten 2007 och toppade på 80 kronor per aktie. I dag kostar Black Earth Farming knappt 20 kronor.

Alpcot Agro noterades för två år sedan och kostade då 22 kronor. I dag är Alpcotaktien nere på 9 kronor.

Trigon Agri noterades våren 2007 till 13 kronor. Aktien rusade första halvåret upp till 23 kronor men kostar i dag inte mer än 9 kronor.

Åtta förvaltare i ett avtal

Åtta stora pensionsförvaltare har gemensamt skrivit under ett avtal om att hantera sina investeringar i jordbruksmark ansvarsfullt.

Dokumentet ”Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk” offentliggjordes förra veckan och har undertecknats av svenska AP2, holländska ABP, PGGM och APG, danska ATP, brittiska BT Pension Scheme och Hermes EOS samt amerikanska Tiaa-Cref.

Princip 1: Bidra till miljömässig hållbarhet

Princip 2:  Respektera arbets- och mänskliga rättigheter

Princip 3: Respektera existerande rättigheter till land och resurser

Princip 4: Upprätthålla en hög affärsetik och etisk standard

Princip 5: Rapportera om aktiviteter och framsteg i implementering samt stödjandet av principerna

- Världen står inför utmaningen att föda nio miljarder människor. Det är viktigt att nya investeringar i jordbruk görs med omsorg om miljö och social påverkan. Jordbruksprinciperna uttrycker ett starkt engagemang från långsiktiga investerare att göra ansvarsfulla investeringar för att skapa värde för våra kunder, säger Jose M. Minaya på Tiaa-Cref i ett uttalande.

Lars-Anders Karlberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom