Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Brittiskt läkemedelsbolag vinstvarnar för helåret

2018-07-11 08:30
Foto: Alexander Melnikov / Alamy/IBL

Indivior, som är marknadsledande med Suboxone mot opiatberoende på den amerikanska marknaden, väljer att vinstvarna för helåret 2018 enligt Bloomberg News.

Indivior räknar inte med att kunna nå de mål som satts upp för 2018 och räknar med att resultatet kommer att bli lägre än vad som tidigare sagts enligt Bloomberg News.

De finansiella målen för Indivior uppgick tidigare för 2018 till en omsättning i intervallet 1.130 till 1.170 miljoner dollar, en ökning med 5 procent jämfört med 2017. Vinsten för samma period väntades ligga i intervallet 290 till 320 miljoner dollar.

Några nya prognoser har på grund av osäkerhet i marknaden har inte presenterats.

Indivior konkurrerar med Orexo och Camurus, som är noterade på Stockholmsbörsen, kring läkemedel mot opiatberoende.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom