Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Browder lovar anmäla Swedbank

2019-02-27 15:47
Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Finansmannen Bill Browder utlovar en snar anmälan till svenska myndigheter kring Swedbanks påstådda hantering av pengar från det så kallade Magnitskij-fallet.

Den ryske advokaten Magnitskij avled under misstänkta omständigheter i ett ryskt fängelse 2009, året efter att ha riktat korruptionsanklagelser mot ryska statstjänstemän. Browder, som hade anlitat Magnitskij, vill i nuläget inte gå in på några detaljer om innehållet i den anmälan mot Swedbank som nu förbereds. Men han beskriver Swedbank som en av flera nyckelspelare i ett gigantiskt nätverk av rysk penningtvätt.

– Det är vår avsikt att lämna in en anmälan till svenska myndigheter om att en del av pengarna i den brottslighet som Sergej Magnitskij avslöjade (2008) har flödat genom Swedbank, säger Browder till TT.

Till skillnad från Danske Bank användes Swedbank-konton i första hand av baltiska bolag, och inte av utländska kunder, enligt Browder. Problemet för Swedbank är enligt finansmannen att vad som såg ut som reguljära företagskonton i Baltikum användes för att ta emot och skicka vidare stora belopp, som ursprungligen kom från kriminella ryska kretsar.

TT: Hur stora misstänkta belopp uppskattar du har skickats via Swedbank?

– Detta kommer vi avslöja när vi lämnar in vår anmälan, säger han, och tillägger att detta kommer att ske "inom en snar framtid".

Om anställda i Swedbank medvetet eller omedvetet hjälpt till att tvätta pengar tycker Browder bör utredas av rättsvårdande myndigheter.

– Men det krävs inte mycket för en utomstående för att se att detta rör sig om misstänkta transaktioner. Det väcker frågor. Varför såg inte de som ansvarade för kontrollen samma sak? Och varför rapporterades inte detta till myndigheter?

SVT:s Uppdrag granskning rapporterade i förra veckan om hur de kommit över data som visar att ett 50-tal misstänkta kontohavare tvättade cirka 40 miljarder kronor med hjälp av Swedbankkonton i Estland under åren 2007-2015.

Nordea-konton ska också ha använts, enligt Browder, som dock betonar att det är tydligt att Danske Bank spelade den tyngsta rollen i härvan då det var i den banken som utländska kunder tilläts öppna konton.

Enligt en utredning gjord på uppdrag av Danske Bank, som beslutat att stänga ned all verksamhet i Baltikum och Ryssland, kan det röra sig om över 2 000 miljarder kronor som tvättats via den danska bankens filial i Tallinn.

Om det finns tecken på att även SEB, en annan stor svensk bank på den baltiska marknaden, har varit inblandad vill han inte gå in på.

– Vi vill inte diskutera enskilda banker som vi misstänker förrän vi anmäler banken. Det enda skälet till att vi nu går ut och pratar om Swedbank är SVT-rapporteringen, säger Browder.

Han är samtidigt tydlig med att problemet med rysk penningtvätt inte är isolerat till Baltikum och Norden:

– Vi kommer inom kort avslöja en stor penningtvätthärva i ett annat europeiskt land, inte nordiskt. Även där finns det kopplingar till Magnitskij-fallet. Detta är ett europeiskt bankproblem, säger Browder.

– I Litauen var det Ukio Bank, i Lettland var det ABLV och Trasta Komercbanka och i Cypern hade du FBME. Alla dessa banker var inblandade i massiva penningtvättoperationer och alla har stängts ned, säger han.

Enligt Browder har han vid flera tillfällen försökt få olika europeiska myndigheter att utreda och ställa inblandade till svars för penningtvätt med koppling till Magnitskij-fallet, bland annat i Danmark och Estland.

Detta motiverar USA att agera, trots att de misstänkta brotten egentligen borde lagföras i Europa, enligt Browder:

– Jag befarar att inget kommer att hända om det inte vidtas åtgärder från USA.

Browder tror att de nordiska banker som är inblandade, inte minst Danske Bank, ska räkna med massiva USA-böter.

– Givet omfattningen på Danske Banks problem och givet den hårda attityden hos amerikanska myndigheter är det svårt att föreställa sig att de kommer att klara sig lindrigt undan. Vi vet inte om det tar kål på Danske Bank eller om det bara blir väldigt dyrt, säger han.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom