Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bulten ska återköpa egna aktier

2018-07-11 08:35
Foto: Bulten

Styrelsen för Bulten har beslutat att förvärva egna aktier inom årsstämmans bemyndigande om aktieåterköp för högst 50 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande som skickades på tisdagskvällen.

Bulten innehar vid tidpunkten för pressmeddelandet 680.500 egna aktier och får inte vid någon tidpunkt äga mer än 10 procent av de totalt drygt 21 miljoner aktierna i bolaget.

Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, uppger bolaget.

Vidare är syftet att möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Bemyndigandet syftar även till att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för täckande av sociala avgifter förenade med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet som löper till år 2019.

Bulten, som är underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat om 57 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (57).

Nettoomsättningen uppgick till 810 miljoner kronor (708). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 7,1 procent (7,9).

Resultat efter skatt blev 40 miljoner kronor (39). Resultatet per aktie uppgick till 1:99 kronor (2:01).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom