Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Business Sweden: Globala risker ökar

2018-09-26 10:12
Lena Sellgren, chefsekonom för Business Sweden Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

De flesta ekonomier fortsätter utvecklas väl men utvecklingen är splittrad. I Europa och Asien saktar tillväxten ned medan den växlar upp ytterligare i Nordamerika. Samtidigt har riskerna för den globala ekonomin ökat.

Det skriver Business Sweden i en rapport om världsekonomin.

Den svenska exporttillväxten väntas bli 3,8 procent i år och 4,0 procent nästa år.

De största globala nedåtriskerna just nu är: handelskrig, snabb avmattning av tillväxten i Kina, snabbare räntehöjningar än väntat i USA, förtroendekris i tillväxtekonomier med stora sparandeunderskott mot omvärlden (till exempel Turkiet och Argentina), statsfinansiell kris i Italien och brexit utan avtal, skriver Business Sweden.

"I nuläget tynger inte riskerna prognosen men vi vet att läget kan ändras snabbt, det visade sig senast vid finanskrisen 2008. Ingen kris är den andra lik och det är viktigt att vara lyhörd och ha beredskap om läget snabbt förändras. Att inte ha krisberedskap och agera i panik kan bli dyrt", säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i en kommentar.

Den svenska ekonomin utvecklas starkt. De offentliga finanserna är stabila med en låg offentlig skuldsättning. Samtidigt gynnas svensk export av den goda omvärldskonjunkturen och en svag krona.

"De ökade riskerna håller redan nu i viss utsträckning tillbaka konsumtion och investeringar globalt. Importefterfrågan från flera av Sveriges viktigaste handelspartners har därför reviderats ned i år", skriver Lena Sellgren.

Tillväxten i Europa har mattats av. Fjolårets exportledda uppgång har klingat av till följd av en svagare global efterfrågan och en starkare euro. Det avspeglas också i industriproduktionen som stagnerade under sommaren.

Förutom en avmattning i den globala konjunkturen är det den politiska utvecklingen i EU och euroområdet som utgör största hotet mot ekonomin.

Läget är något ljusare än i våras sedan Tyskland har avvärjt en regeringskris och Italiens regering bestående av populistpartier verkar anstränga sig för att begränsa landets budgetunderskott.

I de asiatiska ekonomierna är det fortsatt en stabil tillväxt. Ökad protektionism hämmar dock kinesisk export och risken för ett handelskrig är det största hotet mot tillväxten i regionen just nu.

I Nordamerika går USA fortfarande starkt efter finanspolitiska stimulanser i form av skattesänkningen som godkändes av kongressen förra året och gav extra injektion i en ekonomi som redan gick på högvarv.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom