Byggbolag låter anställda spekulera i nyproduktion

2016-03-18 13:47 Ola Söderlind
Visning på JM i Solna och visionsbild över SSM:s Tellus Towers. Foto: JM/SSM

Att privatpersoner köper nyproducerade bostäder i spekulativt syfte har varit omskrivet en tid. Men hur hanterar byggbolagen frågan när det gäller de egna anställda? Affärsvärldens genomgång visar att det skiljer sig en hel del mellan deras respektive riktlinjer.

Byggbolaget SSM, som bland annat är byggherre för Nordeuropas högsta bostadshus Tellus Towers, håller just på att uppföra 225 lägenheter i Liljeholmen, Stockholm. Intresset för det aktuella projektet - Rosteriet - har varit stort och lägenheterna är slutsålda sedan länge. I oktober 2013 tecknades de första bokningsavtalen med köparna. Två av dem arbetade på byggbolaget och i enlighet med SSM:s riktlinjer fick de därför gå före i kön.

Lägenheterna i Rosteriet såldes i prisspannet runt 45 000-55 000 kronor per kvadratmeter. Trots att inflyttningen inte äger rum förrän till sommaren har ett tjugotal bostadsköpare redan lagt ut sina lägenheter till försäljning. Utgångspriserna ligger nu på drygt 70 000 kronor per kvadratmeter. För en lägenhet på 70 kvadratmeter innebär det en vinst före skatt på 1,2-1,9 miljoner kronor.

Enligt SSM gäller samma försäljningsregler för anställda och kunder som köper deras bostäder. Det innebär att köparen kan sälja så fort upplåtelseavtalet är påskrivet, vilket normalt sker ett halvår före inflyttning. Därigenom tillåter byggbolaget att anställda spekulerar i den egna bostadsproduktionen.

Enligt Joséphine Slotte, jurist på Konsumentverket, finns det med stor sannolikhet inga juridiska hinder för byggbolagen att låta de anställda köpa de egna lägenheterna och sälja före inflyttning.

För fastighetsmäklare finns det däremot ett regelverk.

"Det står i strid med fastighetsmäklarlagen”, skriver Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

Affärsvärlden har kontaktat samtliga av Stockholmsbörsens sex byggbolag för att få svar på vilka regler de har för anställdas bostadsköp i det egna beståndet (se faktaruta nedan).

Hårdaste försäljningsreglerna har Oscar Properties. Visserligen får bolagets anställda förtur till bostäderna men de får inte sälja förrän tidigast ett halvår efter inflyttning.

På JM och Peab får de anställda ingen förtur. Här gäller samma regler för alla. På JM måste man dessutom få sitt köp godkänt av närmaste chef, dock lägst regionchef. Däremot får de anställda och övriga köpare sälja lägenheterna så fort upphovsrättsavtalet är påskrivet. Detsamma gäller för Peabs medarbetare. Något skäl till försäljningen behöver man inte uppge. Det behöver däremot de anställda på Besqab, NCC och Skanska göra.

- Vi vill att våra anställda ska köpa bostäder för att bo där, inte som en aktie, säger Gunilla Slättås, försäljningschef på Besqab.

Byggbolagens regler för anställdas bostadsköp

Besqab
Anställda har möjlighet att köpa bostäderna innan de går ut till allmänheten. Man får maximalt köpa en bostad. Om den anställde säljer i förtid måste personen uppge ett skäl till varför man säljer. Ingen har hittills gjort det, meddelar Besqab.

JM
Som JM-anställd har man inga andra förmåner än andra potentiella bostadsköpare. Alla JM:s bostäder erbjuds först till VIP-medlemmar innan de släpps till allmän försäljning. Anställda som vill köpa en JM-bostad måste inhämta ett godkännande från närmaste chef, dock lägst regionchef.

NCC
Anställda har förtur till bostäderna innan de släpps till externa intressenter. Den anställde får inte delta i prissättning av bostäder i projekt där han/hon själv har för avsikt eller överväger att köpa en bostad. Om den anställde vill sälja sin bostad före inflyttning måste särskilda skäl föreligga.

Oscar Properties
Anställda har förtur men får maximalt köpa en bostad i ett projekt. Den anställde ska köpa bostaden i syfte att flytta in och bo i den. Försäljning får ske tidigast sex månader efter tillträdet.

Peab
Anställda har ingen förtur och får maximalt köpa en bostad, eftersom förvärvet skall avse för stadigvarande bruk. När det gäller försäljning av den nyproducerade bostaden har Peab ingen policy utan hänvisar till gällande lagar och regler.

Skanska
En anställd som ska köpa en bostad måste få köpet godkänt av försäljningschef och vice vd. I övrigt gäller samma regler för kunder och personal. Alla köpare får maximalt köpa en lägenhet och det går inte att köpa flera lägenheter i andra projekt. Försäljning får ske tidigast i samband med upplåtelseavtal, vilket är cirka 6 månader före inflyttning. Den som gör det får däremot inte köpa någon mer lägenhet av Skanska om det inte föreligger särskilda skäl som att familjen blivit mindre eller större.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet