Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Capio vinstvarnar

2017-10-18 07:11
Foto: Alexander Ruas/Capio

Sjukvårdsbolaget Capio redovisar ett preliminärt ebitda-resultat på 168 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (200), vilket motsvarade en marginal på 4,9 procent (6,3).

Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut på tisdagskvällen.

Den senaste publika sammanställningen från SME Direkt är från mitten av augusti. Enligt den väntade analytikerna sig i snitt ett ebitda-resultat om 232 miljoner kronor och en ebitda-marginal för det tredje kvartalet om 6,6 procent.

"Q3 är koncernens säsongsmässigt svagaste kvartal, vilket framförallt påverkar de franska och tyska segmenten", skriver Capio.

"För det nordiska segmentet fortsatte den starka utvecklingen från tidigare kvartal, dock med en långsam utveckling i ett fåtal regioner inom primärvård i Sverige. I Frankrike fortsatte den svaga utvecklingen av den privata marknaden från det första halvåret 2017 även under kvartalet och den pågående anpassningen av resurser har inte ännu gett någon resultateffekt", fortsätter Capio sin beskrivning av det tredje kvartalet.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 3.455 miljoner kronor (3.168), vilket motsvarade en tillväxt på 9,1 procent (3,7) och en organisk tillväxt på 2,2 procent (2,6). Här väntade sig analytikerna, återigen enligt sammanställningen från i augusti, en omsättning om 3.497 miljoner kronor, motsvarande en total tillväxt om 10,4 procent och en organisk om 2,8 procent.

Ebita för kvartalet blev 53 miljoner kronor (94). SME-förväntningarna låg på denna punkt på 123 miljoner kronor.

Capio skriver vidare att för helåret 2017 väntas ebitda-resultatet öka med 5-7 procent jämfört med året före. Den tidigare prognosen var en ebitda-tillväxt som överstiger 10 procent.

Analytikernas snittprognos låg härvid låg på en ökning om 9,8 procent, enligt SME Direkt.

Totalt påverkades ebitda-prognosen för helåret negativt med cirka 35 miljoner kronor från det franska segmentet och cirka 15 miljoner kronor från det nordiska segmentet från utvecklingen under tredje kvartalet.

Den franska ebita-marginalen för fjärde kvartalet i år väntas vara högre än för fjärde kvartalet i fjol, betonar bolaget. Den franska utvecklingen under fjärde kvartalet 2017 stödjs av en positiv kalendereffekt då kvartalet innehåller fler arbetsdagar med full produktion än i motsvarande kvartal 2016.

Personalneddragningsprogrammet som Capio tidigare informerat om är under implementering, och effekter av det för fjärde kvartalet är cirka 2 miljoner euro och för helåret 2018 cirka 6 miljoner euro.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom