Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Carnegie: Attraktivt köpläge i verkstadsbolaget

2019-09-13 10:18
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Aktien värderas långt under sitt historiska genomsnitt, vilket är omotiverat, menar Carnegie i en analys.

Konjunktursignaler och effekter från handelskriget har periodvis pressat verkstadssektorn och Sandvik på börsen det senaste året. Carnegie bedömer dock att gruvindustrin följer sitt eget konjunkturmönster och att gruvcykeln är i sin linda, vilket gynnar Sandvik.

Sandvik har också redan, givet vissa svaga konjunktursignaler, initierat ett sparprogram där 2 000 anställda lämnar och årliga besparingar på 1,4 miljarder kronor förväntas.

Carnegie menar att Sandvik idag är betydligt mer lönsamt och motståndskraftigt än vid tidigare konjunkturnedgångar. Detta har emellertid inte prisas in av aktiemarknaden, vilket skapar ett attraktivt köpläge.

"Aktien värderas långt under sitt historiska genomsnitt, vilket är omotiverat. På Carnegie Analys prognos 12 månader framåt värderas aktien till EV/EBIT 10, att jämföra med 12 för den senaste femårsperioden. Rabatten relativt övriga verkstadssektorn är 17 respektive 13 procent på P/E-tal för 2019 respektive 2020, vilket är omotiverat", skriver Carnegie.

Elin Hanspers

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom