Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Carnegie: De rika tror på börsuppgång

2012-04-16 12:30

En färsk undersökning från Carnegie Privatbank visar att Sveriges förmögna tror på en hygglig börsutveckling framöver.

Sveriges rika tror att den svenska börsen går upp 5 till 10 procent det närmaste halvåret, visar en ny undersökning av Carnegie Privatbank, där närmare 500 kunder inom banken svarat på ett antal frågor.

Carnegies kunder tror förutom på en stigande svensk börs att tillväxtmarknader under det kommande halvåret får den bästa utvecklingen. Därefter kommer den amerikanska marknaden utvecklas bäst följt av den svenska börsen. Sämst spås den europeiska marknaden gå som helhet, enligt undersökningen.

- Det är ett mer positivt klimat och riskviljan verkar också öka hos kunderna. De har en positiv framtidssyn som vi delar och som vi redan har haft en tid, säger Mikael Pauli, chef för Carnegie Privatbank i samband med att undersökningen presenteras.

Favorit bland tillväxtmarknaderna är Indien, följt av Kina. I förra enkäten genomförd i december var Kina i topp, men Indien har alltså gått om och är favorit bland Carnegie Privatbanks kunder.

Fortfarande anses företagsobligationer och reala tillgångar vara de bästa alternativen till aktier, dock är de flesta av Carnegie kunder nöjda med sin nuvarande fördelning i portföljen och planerar därför inte för någon omviktning av sin portfölj.

Största hotet är enligt Carnegiekunderna inte oväntat skuldproblematiken inom eurozonen. En stor majoritet menar att turbulensen troligtvis kommer att sänka tillväxten. Dessutom anser de att vi inte sett tillräckliga åtgärder för att lösa problemen.

Carnegie kunder har besvarat en enkät under perioden 6-13 mars 2012 och antalet svarande var 445 stycken.

Jonas Karström

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom