Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Carnegie under klubban

2009-02-11 08:03

Resterna av den kraschade Carnegie och Max MAtthiesen säljs till Bure och Altor. Priset är sammanlagt 1,9 miljarder kronor men då har staten nyligen kapitaliserat upp Carnegie

Bure Equity köper tillsammans med riskkapitalbolaget Altor Carnegie Investment Bank (Carnegie) och försäkringsmäklaren Max Matthiessen från Riksgälden.

Carnegie köps via ett holdingbolag som ägs till 35 procent av Bure och till 65 procent av Altor. Avsikter är dessutom att en bred grupp av befattningshavare ska bli delägare i Carnegie, skriver parterna i ett pressmeddelande.

Köpeskillingen för Carnegie utgörs av en kontant betalning om 1.402 miljoner kronor. Därtill kan ett tillägg utgå på minst 250 miljoner kronor som innebär att "potentiell återvinning" av vissa krediter delas mellan parterna.

Inför affären har Carnegie rekapitaliserats och har per den 31 december 2008 ett eget kapital om 2,7 miljarder kronor och en primärkapitalkvot om 3,0 procent.

Riksgälden har konverterat i princip hela sitt lån till Carnegie till eget kapital.

I ett separat avtal köps även Max Matthiessen för 500 miljoner kronor, justerat för eventuell utdelning till Riksgälden. Av köpeskillingen betalas 150 miljoner kronor med ränta senast april 2010.

Nuvarande ledningsgrupp, under ledning av Christoffer Folkebo, kommer fortsätta att leda bolaget. Max Matthiessen kommer att vara ägt av nyckelpersonerna inom bolaget, Bure samt Altor.

Hela transaktionen väntas vara slutförd inom tre månader och är villkorad av erforderliga myndighetstillstånd.

Köpet av Max Matthiessen är villkorat även av att förvärvet av Carnegie kan slutföras.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom