Castellum över förväntan

2016-01-20 12:10 Affärsvärlden SIX

Fastighetsbolagets förvaltningsresultat kom in över analytikernas prognoser.

Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 381 miljoner kronor (338) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var drygt 2 procent bättre än förväntningarna som låg vid 373 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Förvaltningsresultatet per aktie var 2,32 kronor (2,06), motsvarande en tillväxt på +13 procent. Väntat var 2,27 kronor. Castellum har här själva satt upp en tillväxt om +10 procent per år över tid som sitt övergripande mål.

Hyresintäkterna var 850 miljoner (822), väntat var 840 miljoner.

Driftsöverskottet blev 550 miljoner (524), väntat var 545 miljoner.

Överskottsgraden (driftöverskott/hyresintäkter) blev 64,7 procent (63,7), att jämföra med implicita förväntningar om 64,9 procent i genomsnitt.

Resultatandelen från joint ventures var 10 miljoner före skatt (0). Av detta var 9 miljoner förvaltningsresultat, vilket har räknats med i förvaltningsresultatet ovan. Castellum redovisar sitt 50-procentiga innehav i Ståhls som joint venture.

Värdeförändringar av fastigheter var +1.019 miljoner (-10) och värdeförändringar av derivat var +163 miljoner (-162).

Resultatet före skatt blev 1.564 miljoner (166).

Nettoresultatet uppgick till 1.260 miljoner (438), motsvarande 7,68 kronor per aktie (2,67).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom