Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Castellum överträffar förväntningarna

2019-01-23 08:03
Foto: Castellum

Utdelningen höjs 15 procent till 6:10 kronor (5:30) och vd:n Henrik Saxborn konstaterar att utdelningen därmed höjs för 21:a året i rad.

Castellums nettoinvesteringar landade på -352 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018 (1.053). Under 2018 som helhet nettoinvesterades 2.657 miljoner kronor (5.613).

Bolaget har som mål att nå 10 procents årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie. Med syfte att uppnå det siktar bolaget på att årligen nettoinvestera motsvarande cirka 5 procent av fastighetsvärdet, eller omkring 4 miljarder då Castellums fastighetsbestånd var värderat till drygt 80 miljarder vid årsskiftet 2017/2018.

I slutet av oktober genomförde Castellum en avyttring av 38 fastigheter på flera orter i Sverige. I mars kommer bolaget att avyttra sitt bestånd i Sundsvall.

"Våra omfattande fastighetsaffärer under sista kvartalet 2018 och under första kvartalet 2019 kommer att påverka vår tillväxt på både kort och lång sikt. Kortsiktigt, för 2019, räknar vi med att de betydande nettoavyttringarna vid årsskiftet leder till en viss dämpning av tillväxten i förvaltningsresultatet medan förväntningarna på en högre tillväxt långsiktigt ökar", skriver Henrik Saxborn i vd-ordet.

Han påpekar dock samtidigt att bolaget inte varje år kommer att nå det "ambitiösa" målet om 10 procents förvaltningsresultatsökning.

Vid utgången av 2018 uppgick värdet på Castellums fastighetsbestånd till 89,2 miljarder kronor. Bolaget redovisar fastighetsvärdeförändringar om 2.066 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (2.471). Belåningsgraden uppgick den 31 december till 45 procent (47).

"Fastighetsmarknaden 2018 kännetecknades av fortsatt god efterfrågan med hög aktivitet och stabila till stigande priser", skriver bolaget med tillägg att det, tillsammans med en stark hyresmarknad, medförde att Castellums värdeförändring under helåret uppgick till 5.216 miljoner kronor.

Per aktie anges att det långsiktiga substansvärdet (epra nav) uppgick till 176 kronor vid utgången av året (153) och ett aktuellt substansvärde (epra nnnav) om 162 kronor per aktie (138).

För helåret 2018 redovisar Castellum ett förvaltningsresultat om 10:81 kronor per aktie (9:26), eller en ökning om 17 procent (5). Utdelningen höjs 15 procent till 6:10 kronor (5:30) och vd:n Henrik Saxborn konstaterar att utdelningen därmed höjs för 21:a raka året.

Intäkterna uppgick till 1.436 miljoner kronor. Det kan jämföras med snittestimatet på 1.408 miljoner.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom