Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Catella: Fastigheter bromsar in 2018

2017-12-19 13:07
Foto: Peter Nordahl / IBL Bildbyrå, Göran Billeson / IBL Bildbyrå

Prisfall på nära 10 procent på bostadsrätter i Stockholm och mindre expansiv penningpolitik kan ge cyklisk inbromsning för svenska kommersiella fastigheter 2018, spår Catella.

Catella spår dock samtidigt fortsatt stark investerarefterfrågan från välfinansierade större bolag. Det är framförallt mindre och mer obeprövade aktörer som kommer att få att se sina möjligheter till förvärv minska, bedömer fastighetsrådgivaren.

Det framgår av december månads kvartalsuppdatering av Catellas fastighetsfinansieringsrapport CREDI.

CREDI:s barometrar visar för första gången på över två år upp ett positivt sentiment på lånemarknaden för svenska kommersiella fastigheter. Men trots den nyfunna stabiliteten fortsätter framförallt bankerna att oroa sig för framtiden inom svenska fastighetslån.

CREDI:s huvudindex har stärkts marginellt, från 49,8 i förra kvartalet till 50,3 i dag. Därmed är lånesentimentet inom svenska kommersiella fastigheter marginellt positivt för första gången sedan september 2015. Medan det underliggande delindexet för den nuvarande situationen fortsätter att förbättras, till 53,9 (49,8), så har delindex över framåtblickande förväntningar försvagats, till 46,7 (48,7).

Utfrågas bankerna och fastighetsföretagen separat är bankerna fortsatt negativa till kreditsentimentet, med ett huvudindex för gruppen på 43,0(41,7). De låntagande företagen är däremot positiva, med ett huvudindex på 57,6 (58,0).

En intressant detalj i rapporten är hur hela en tredjedel av fastighetsbolagens utestående stock av preferensaktier har löst in hittills i år. Det är framförallt de stora förvaltningsbolagen Balders och Sagax inlösta preferensaktier som varit förändringen, och preferensaktierna refinansieras med bland annat hybridobligationer. Catella noterar ett undantag från trenden i att Norrlandsfokuserade NP3 överväger att emittera sina första preferensaktier år 2018.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom