Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Catena köper fastighetsbolag

2013-08-21 06:46

Fastighetsbolaget Catena har tecknat ett villkorat avtal med Brinova Fastigheter.

Avtalet gäller förvärv av Brinova Logistik AB som äger 43 logistik- och lagerfastigheter med en uthyrningsbar area om 655.000 kvadratmeter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären innebär att Catena tillförs ett nytt affärsområde genom förvärv av logistik- och lagerfastigheter med ett fastighetsvärde om 3,8 miljarder kronor. Hyresintäkterna uppgår till cirka 346 miljoner kronor med en återstående genomsnittlig kontraktstid om cirka 5 år.

"Affären stärker Catenas möjligheter att genomföra en exploatering i egen regi av utvecklingsfastigheten i Solna samt stärker förutsättningarna för en attraktiv utdelningspolitik", skriver Catena i pressmeddelandet.

Förvärvets nettovärde efter avdrag för befintliga skulder uppgår till 1.145 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission till Brinova av 13,6 miljoner aktier till kurs 84 kr, vilken baseras på genomsnittskursen för Catenas aktie femton handelsdagar fram till den 20 augusti 2013. Efter genomförd emission uppgår aktieantalet i Catena till 25,2 miljoner aktier.

Vid genomförd affär är avsikten att Brinovas vd Gustaf Hermelin föreslås bli ny vd för Catena samt att han byter sitt nuvarande ägande i Brinova mot ett direktägande i Catena.

Catenas nuvarande vd Andreas Philipson övergår till en ny roll med fokus på Catenas utvecklingsprojekt i Solna, skriver Catena.

Aktieägare i Catena motsvarande 72 procent av kapital och röster har ställt sig positiva till affären och har uttalat att man kommer att rösta för genomförande av emissionen.

Avtalet är villkorat av slutförd due diligence, externa kreditgivares medgivande och att extra bolagsstämma i Catena fattar beslut om en riktad emission till Brinova.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom