Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Cavotec planerar företrädesemission

2018-11-02 07:24

Cavotec har beslutat att genomföra en nyemission om 204 miljoner kronor, med företrädesrätt för aktieägare.

Syftet med emissionen är att stödja Cavotecs pågående omstruktureringsprogram som också ska skapa rum för framtida tillväxt, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Emissionen är täckt av ett åtagande av Bure motsvarande 25,4 procent av emissionen. Kvarvarande del av emissionen är garanterad av Bure.

Fjärde AP-fonden har uttryckt stöd för emissionen och avser att teckna sin andel. Flera andra storägare har också meddelat avsikt att delta, inklusive de tre grundarna samt Fabio Cannavale.

Villkoren är att fem aktier ger rätt att teckna en ny aktie och teckningskurs är satt till 13 kronor per aktie.

"Vår omvandling av Cavotec går bra. Vi ser stark efterfrågan från våra kunder och börjar se verkliga resultat från vår transformationsplan A New Day vilket lett till högre brutto- och ebit-marginaler under det tredje kvartalet 2018", kommenterar vd Mikael Norin.

Cavotec släppte också nu på fredagsmorgonen sin rapport för det tredje kvartalet där rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 4,4 procent, en ökning mot 1,6 procent motsvarande period i fjol.

Cavotec redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner euro för det tredje kvartalet 2018 (-7,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:02 euro (-0:10). Rörelseresultatet blev 2,8 miljoner euro (-6,7).

Nettoomsättningen uppgick till 49,2 miljoner euro (52,2). Orderingången blev 37,2 miljoner euro (39,1)

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom