Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Centerpartiet varnar: Historiskt lågt sparande

2018-04-16 14:30
Emil Källström (C). Foto: Henrik Montgomery / TT

"Fyra år av bakåtsträveri", sammanfattar Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson regeringens mandatperiod.

Trots att mycket är bra i Sverige har regeringen inte utnyttjat den potential som funnits. Därför står landet sämre rustat än tidigare inför nästa lågkonjunktur. Det sade Emil Källström, Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, vid en pressträff på måndagen.

"Fyra år av bakåtsträveri", sammanfattade han mandatperioden.

Han konstaterade att mycket är bra i Sverige, med en stark högkonjunktur, ett näringsliv som skriker efter arbetskraft och många har jobb och bra lön.

Men regeringen har, enligt Källström, inte utnyttjat den potential som funnits och sparandet är historiskt lågt i en högkonjunktur. Detta gör att Sverige är sämre rustat än tidigare.

"Integrationspolitiken har misslyckats", sade han och tillade det måste skapas nya vägar in på arbetsmarknaden. Problem som är så svåra i högkonjunktur kommer att bli etter värre i lågkonjunktur.

Han var mycket kritisk mot regeringens arbetsmarknadspolitik som innebär att regeringen "köper jobb".

Även han tog upp den låga polistätheten och de växande vårdköerna.

"Trots att man tar en allt större del av den gemensamma kakan så misslyckas man att leverera", sade han.

Till detta kommer ökade klimatutsläpp, enligt Centerpartiets talesperson, som tyckte detta var "mycket allvarligt".

Emil Källström tyckte att det nu syns alltfler tecken på att konjunkturen nu lämnar toppen bakom sig, bland annat tyder minskat byggande på detta liksom minskat nyföretagande och ökad arbetslöshet.

Centerpartiet tycker att Sverige behöver reformer för att stå starkt framöver, bland annat på arbetsmarknaden, skatterna och bostadsmarknaden.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom