Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Chefsekonom: Alarmerande svensk BNP-siffra

2015-06-04 14:36

”Det har aldrig har varit så stor skillnad mellan det traditionella tillväxtmåttet (BNP) och den faktiska välståndsutvecklingen (BNP/capita)”, säger Ann Öberg, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Skillnaden mellan tillväxten mätt som total BNP respektive BNP per capita är nu större än någon gång under 2000-talet, uppger Ann Öberg.

BNP per capita har utvecklats måttligare än det traditionella tillväxtmåttet på senare tid.

"Det betyder att det aldrig har varit så stor skillnad mellan det traditionella tillväxtmåttet (BNP) och den faktiska välståndsutvecklingen (BNP/capita). Det tycker jag är ganska alarmerande", säger Ann Öberg vid ett seminarium om den offentliga sektorns betydelse för den ekonomiska utvecklingen anordnat av Långtidsutredningen 2015.

En orsak till den ökade skillnaden mellan tillväxtmåtten är att den demografiska situationen har förändrats - numera har Sverige till och med gått om USA i befolkningstillväxt. Det finns förstås fördelar med en växande befolkning, men även utmaningar, säger Öberg och hänvisar till bostadsförsörjningen, infrastrukturen och integrationen.

Enligt Konjunkturinstitutet kommer BNP/capita att växa med 1 procent per år i genomsnitt under de kommande åren, vilket kan jämföras med 2 procent per år sedan 1994 fram till i dag, säger hon.

"En förklaring till den svaga utvecklingen framöver av BNP/capita har också att göra med den svaga produktivitetsutvecklingen", fortsätter chefsekonomen.

Sedan finanskrisen har Sverige knappt haft någon produktivitetsökning. Det är viktigt att skapa förutsättningar för snabb produktivitetstillväxt så att svenska företag klarar av att verka i en liten öppen ekonomi, anser Svenskt Näringsliv-ekonomen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom