Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Chefsekonom ser bubbeltendenser

2016-04-14 11:19
Foto: TT

Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson uppger att det finns risker för avmattning i "mogna länders realekonomier".

Den begynnande nedskalningen av USA:s okonventionella penningpolitik gör att de senare årens globala tillgångspriseffekter nu börjat vända, och denna vändning följer ett förutsägbart mönster:

Först slog förändringen igenom i ökade riskpremier (och lägre priser) på tillväxtmarknadstillgångar och på aktiebörser. I steg två kom ökande kreditriskspreadar på företagskrediter. Och nu står vi inför det möjliga tredje steget: avmattningsrisker för mogna länders realekonomier.

Det uppger Danske Bank Sveriges chefsekonom Roger Josefsson vid Business Arena Malmö 2016, ett fastighets- och samhällsbyggnadsevent som arrangeras av branschbevakaren Fastighetsnytt.

Roger Josefsson konstaterar att en okonventionell penningpolitik, eller kvantitativa lättnader, i praktiken leder till att i stort sett alla investerarkategorier successivt tar på sig mer och mer risk i jakten på avkastning.

Vid ett läge hamnar investeringstillgångar på prisnivåer som inte är fundamentalt motiverade, utan som istället försvaras av ökad grad av kedjebrevslogik, ett så kallat greater fool-tänkande. Josefsson bedömer att processen sannolikt redan nått fram till sådana bubbeltendenser på flera håll.

Josefsson är generellt sett kritisk till finanspolitiska stimulanser för att upprätthålla tillväxten i mogna ekonomier. Ska han ändå rekommendera några för Sverige, som är ett av få länder som har visst utrymme, så blir det i form av långsiktiga investeringar i bland annat skola och infrastruktur.

Gällande de svenska bostadspriserna, som ekonomen enligt egen utsago varit negativt inställd till sedan år 2005, är de i nuläget uppskattningsvis 20-30 procent övervärderade, bedömer Josefsson. Detta främst i förhållande till den mer dämpade framtida svenska inkomstutveckling som Danske Bank-ekonomen anser att man bör förvänta sig.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom