Chefsekonom: Vi har sannolikt inte sett sista sänkningen

2016-01-29 06:47 Affärsvärlden SIX
Foto: TT

SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist tror att det är mycket möjligt att den japanska centralbanken sänker räntan igen.

Den japanska centralbanken, BoJ, tog på fredagen oväntat beslut om att sänka styrräntan till -0,1 procent, från den tidigare nivån om +0,1 procent.

Den japanska yenen försvagades rejält efter beskedet och riskaptiten på de finansiella marknaderna ökade med stigande börser.

Räntesänkningen ska förebygga risker på nedsidan och bidra till att uppnå inflationsmålet om två procent. Osäkerhet över den kinesiska ekonomin och fortsatt sjunkande oljepriser anges som risker mot inflationsutsikterna.

"Vi har sannolikt inte sett sista Japansänkningen", kommenterar SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist under morgonen.

Bergqvist noterar att riskerna för bakslag dominerar även om Japans ekonomi rör sig i små steg i rätt riktning. Sänkningen ses som ett nytt spår för att försvaga yenen och få upp inflationsförväntningarna.

"Undertecknad fortsätter att tvivla. Japans oljenota har minskat kraftigt (= tillväxtbidrag) men BoJ lägger stor vikt vid effekter på inflation/förväntningar. BoJ/premiärminister Abe hoppas på bra utfall i vårens löneavtal, och kanske minimilöner, men arbetstagarnas krav tycks vara på reträtt", fortsätter chefsekonomen.

Även Société Générale räknar med att den japanska centralbanken kan fortsätta att sänka räntan framöver.

"Huvudbudskapet är att BoJ har gett sig in i en negativ räntepolitik och är villig att sänka räntorna ytterligare", kommenterar Société Générale.

"Vi kommer att sänka styrräntan ytterligare om det anses nödvändigt", uppger centralbanken.

Centralbanken har även sänkt prognosen för kärn-KPI till +0,8 procent för nästkommande räkenskapsår som startar i april, från tidigare +1,4 procent, samt skjutit upp prognosen för när inflationsmålet nås till den första halvan av räkenskapsåret 2017.

Beslutet togs med röstsiffrorna 5-4 till fördel för att för första gången introducera negativa räntor i Japan. Obligationsköpsprogrammet lämnades samtidigt oförändrat med röstsiffrorna 8-1, likt föregående möte.

Centralbanken har hållit penningpolitiken oförändrad sedan oktober 2014, efter att obligationsköpsprogrammet introducerades i april 2013.

Den japanska centralbankens ordförande Haruhiko Kuroda uppgav så sent som för en vecka sedan att han ej övervägde att sänka styrräntan till minus.

Av 42 tillfrågade ekonomer i Bloombergs enkät trodde ingen att centralbanken skulle sänka styrräntan i dag. Endast sex bedömde att obligationsköpsprogrammet skulle komma att utökas.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom