Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Chockuppgång för bostadspapper

2008-09-03 14:55

Räntan på svenska bostadsobligationer stiger kraftigt under onsdagen.

Bakgrunden är allt större problem för den svenska banksektorn att refinansiera sina lån.

Ränteskillnaden mellan svenska bostadsobligationer och statsobligation gick rakt upp under onsdagen, från under 1,3 procentenheter till strax under 1,4 på eftermiddagen för en svensk bostadsobligation med löptid till 2012.

Rörelsen kan verka liten, men på obligationsmarknaden är den enorm. Bakgrunden till uppgången är de refinansieringar som görs på räntemarknaden regelbundet en onsdag, inför kommande kvartalsskifte. I det här fallet är det alltså en process som har sin slutpunkt onsdagen den 17 september som nu verkar ha kommit igång.

Många aktörer som sitter stilla under mellanperioden tvingas vid det här tillfället bekänna färg, vilket kan koncentrera stora ränterörelser till denna tidpunkt. Eftersom kreditkrisen i stora delar av världen fortfarande har en starkt strypande effekt på räntemarknaden, slår detta också över på bostadspapper.

Månadsmönstret har inte minst varit tydligt på den svenska bostadsobligationsmarknaden i år. Tydliga ränteuppgångar har noterats vid samtliga kvartalsskiften, medan räntan däremellan har legat relativt still.

Ränteskillnaden på ovan nämnda obligation har det senaste året gått från under 0,5 procentenheter till nu alltså 1,4 procent. Konsekvensen blir att värdet på ägarnas obligationsportföljer faller. Det gör också finansieringskostnaden högre för bankerna och bostadsinstituten, vilket i slutändan också drabbar svenska bostadslåntagare.

Anders Billing

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom