Citi sänker globala tillväxtprognosen

2016-02-29 15:14 Affärsvärlden SIX

Citi Research sänker den globala tillväxtprognosen igen och räknar nu med att BNP-tillväxten hamnar på 2,5 procent 2016.

Dessutom anser banken att risken för prognosen är på nedsidan, speciellt avseende tillväxtmarknaden. Det framgår av en dagsfärsk analys.

Samtidigt som Citi räknar med att ECB och Bank of Japan lättar ytterligare på penningpolitiken genom tillgångsköp och mer negativa styrräntor, misstänker man att det endast ger begränsad stimulans.

Citi förväntar vidare att den globala BNP-tillväxten stiger till 3,0 procent under 2017.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom