Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Clausen: Ett extremt kvartal

2011-10-19 09:12

Christian Clausen kommenterar Nordeas svaga kvartalsrapport.

Den finansiella turbulensen påverkade Nordeas resultat i kvartalet, framför allt tradingen.

- Det har varit extremt kvartal, kanske det mest volatila vi någonsin sett i Europa, sade Christian Clausen på onsdagens rapportpresentation och påpekade att spreadarna gått isär mycket även utanför de krisdrabbade PIIGS-länderna.

- Men kundverksamheten är mer eller mindre i linje med tidigare kvartal, då kunderna har varit aktiva och hedgat sina positioner, och vi har haft öppet för dem alla dagar, sade Christian Clausen.

Den kunddrivna delen av Nordeas nettoresultat av poster till verkligt värde var 242 miljoner euro i det tredje kvartalet, jämfört med 254 miljoner föregående kvartal.

Av Nordeas totala intäktstapp på 251 miljoner euro mellan kvartalen förklarar Nordea 115 miljoner euro med den utmanande marknadsmiljön, där marknadsvärderingar i bankens derivatbok belastade siffrorna.

- När kunderna stänger sina kontrakt kommande kvartal kommer det att komma tillbaka, sade Christian Clausen.

Värderingar av aktier och räntepositioner hade enligt bankens vd inte så stor negativ påverkan, 89 miljoner euro, och lägre livförsäkringsavgifter, speciellt i Danmark, sänkte intäkterna med 52 miljoner euro i kvartalet.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom