Cloetta köper Candyking

2017-02-17 13:40 Direkt Affärsvärlden
Foto: Cloetta

Cloetta köper Candyking för en initial köpeskilling om 325 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Baserat på det sammanslagna bolagets försäljning inom lösviktsgodis och lösviktsnaturgodis i Norden, Storbritannien och Polen under 2018 kan även en tilläggsköpeskilling om maximalt 225 miljoner kronor komma att utgå. Det framgår av ett pressmeddelande.

Köpeskillingen efter kassa- och skuldjustering estimeras i avtalet till cirka 307 miljoner kronor och ska slutligt fastställas i anslutning till tillträdet.

Cloettas förvärv av Candyking väntas skapa betydande synergier som gradvis kommer att realiseras under åren 2017-2020. Det slutliga utfallet av synergier är beroende av volymutvecklingen.

Synergierna skapas inom administration, inköp, logistik, försäljning och genom insourcing av produktion.

Cloetta avser att efter affären genomförts återkomma med information avseende förväntade synergier och engångskostnader.

Cloetta-koncernens mål om en underliggande ebit-marginal på 14 procent ligger fast, heter det i pressmeddelandet.

– Förvärvet av Candyking kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Danmark, Norge och Storbritannien, säger Danko Maras, CFO och avgående t.f. VD i Cloetta.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom