Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Cloetta lyfter efter extrautdelning

2018-01-26 10:27
Foto: Cloetta

Konfektyrbolaget stiger på börsen efter sin rapport.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta slog till med en extrautdelning i bokslutsrapporten för 2017. Försäljningen blev som förväntat i fjärde kvartalet och även det underliggande rörelseresultatet var i linje. Längre ned i resultaträkningen tyngde högre skatt till följd av uppskjutna skattefordringar i Slovakien.

På Stockholmsbörsen tillhörde Cloetta förmiddagens kursvinnare.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Rörelseresultat i linje. Cloettas underliggande rörelseresultat låg på 206 miljoner kronor i kvartalet. Förväntat enligt SME Direkt var 202 miljoner kronor. Nettoomsättningen summerades till 1.643 miljoner kronor, vilket var mitt i prick med snittprognosen i SME:s sammanställning.

Föreslår extrautdelning. Cloetta föreslår en total utdelning på 1:50 kronor per aktie där hälften är att betrakta som extrautdelning.

"Cloetta fortsätter att skapa ett bra kassaflöde som gör det möjligt för oss att göra såväl tillväxtskapande investeringar som att ge utdelning till aktieägarna", skriver bolagets vd Henri de Sauvage-Nolting i en kommentar.

Analytikerna hade i snitt räknat med att utdelningen skulle uppgå till 0:88 kronor per aktie, enligt SME Direkt. Året innan låg utdelningen på 0:75 kronor.

Organisk tillväxt noll. Cloettas försäljning ökade med 20,2 procent under kvartalet. Candyking, som köptes förra våren, stod för 20,8 procent och valutakursdifferenser för -0,6 procent. Koncernens organiska tillväxt var 0 (väntat -1,1 procent, enligt SME Direkt).

Blandad försäljningsutveckling. Cloettas försäljning i kvartalet ökade eller var oförändrad i Sverige, Finland, Norge och på exportmarknaderna, men minskade i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Den positiva försäljningsutvecklingen i Finland drevs både av lösviktsgodis och förpackade produkter, skriver bolaget. I Danmark minskade försäljningen till en större kund. I Nederländerna backade försäljningen på grund av färre kampanjaktiviteter, delvis på grund av låga lagernivåer efter den brand som drabbade fabriken i Belgien i juni.

Positivt för Candyking. Tillväxten för Candyking var 14,0 procent under kvartalet, med en mycket positiv utveckling på alla marknader utom Polen, framgår det av rapporten.

Högre skattesats. Kvartalets effektiva skattesats för kvarvarande verksamhet uppgick till 86,1 procent (21,3). Den främsta orsaken till den högre effektiva skattesatsen är redovisningen av en värderingsreserv avseende uppskjutna skattefordringar i Slovakien, skriver Cloetta.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom