Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Cloetta tappar överraskande lite trots prishöjningar

2019-07-12 14:20
Cloetta har höjt godispriset.

Vd:n menar att det fortfarande är en hård strid att få upp marginalerna inom lösgodis.

De prishöjningar på lösviktsgodis i Sverige som Cloetta har genomfört i år har medfört ett överraskande litet volymtapp för bolaget.

Det sade snacks- och konfektyrbolagets vd Henri de Sauvage-Nolting vid telefonkonferensen kring delårsrapporten för det andra kvartalet.

"Vi har tappat några kunder eller kundgrupper, men mycket mindre än vad jag räknade med när vi började så det är mycket positivt", sade Cloetta-chefen.

Han tillade dock att det är svårt att bedöma den totala negativa volymeffekten av prishöjningarna i det här skedet eftersom vissa företagskunder som accepterade prishöjningarna kan ha börjat titta efter alternativa leverantörer.

"Men hittills har det inte haft någon stor volymeffekt i Sverige", sade han.

I mars gick Cloetta ut med prishöjningar inom lösgodis i Sverige. Prishöjningarna har slutförts för en del av kontrakten medan en del återstår inför andra halvåret. Bland annat har högre sockerpriser medfört ett behov av prishöjningar.

Cloetta har under en tid arbetat med att vända den förlustbringande verksamheten inom lösgodis i Sverige. Det är dock mycket annat än prishöjningar som ska driva lönsamhetsvändningen, framhåller Henri de Sauvage-Nolting.

"Vi kan inte använda prishöjningar för att lösa vår egen interna ineffektivitet", betonade han.

Det är fortfarande en hård strid att få upp marginalerna inom lösgodis, anser han.

Cloetta har sedan tidigare som ambition att ha vänt den förlustbringande lösviktsaffären i Sverige till i slutet av nästa år.

"Lösviktskontrakt med negativ eller låg marginal, motsvarade cirka hälften av volymerna i Sverige, har under kvartalet omförhandlats. Prisökningar har accepterats på de flesta av dessa kontrakt med effekt från och med det andra halvåret 2019. Omförhandlingarna av de övriga kontrakten, motsvarande hälften av volymerna, inklusive några av de största kontrakten, förväntas att avslutas mot slutet av året", skrev Cloetta-chefen i fredagens delårsrapport.

"Dessutom, vilket är lika viktigt, har aktiviteter för minskade kostnader för lager och distribution, höjd effektivitet för plock i butik samt harmonisering av sortiment påbörjats men är ännu ej helt implementerade", fortsatte han.

Beträffande lösviktsgodis ökade Cloettas försäljning med 18,1 procent. Försäljningen ökade eller var oförändrad i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritannien.

"Försäljningen var särskilt stark i Sverige och Norge, på grund av påskförsäljningen", konstaterar Cloetta-chefen.

Under första halvåret 2019 ökade lösviktsförsäljningen med mer beskedliga 1,6 procent.

Cloetta har som bekant tagit itu med den förlustbringande lösviktsaffären i Sverige med ambitionen att ha vänt detta till i slutet av nästa år.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom