CLX ökar omsättningen

2017-05-19 08:17

Bolagets vinst efter skatt steg i kvartalet. Även omsättningen ökade starkt.

CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett resultat efter skatt på 33,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (18,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:67 kronor (0:49).

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 70,8 miljoner kronor (25,3). Justerat ebitda blev 80,9 miljoner kronor (25,3).

Rörelseresultatet blev 41,1 miljoner kronor (23,6).

Nettoomsättningen uppgick till 622 miljoner kronor (267) och den organiska tillväxten blev 20 procent.

CLX har satt nya finansiella mål för verksamheten och på samma gång formulerat en ny utdelningspolicy som inte konkret anger hur mycket pengar som skall återinvesterar respektive delas ut.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bolagets rapport för det första kvartalet.

De nya målen:

* Tillväxten i det justerade ebitda-resultatet per aktie skall vara 20 procent per år med utgångspunkt från helåret 2016.

* Nettoskuldsättningen över tid skall understiga två gånger det justerade ebitda-resultatet.

De tidigare målen var:

* att uppnå en organisk intäkttillväxt om minst 20 procent per år på medellång till lång sikt.

* en ebit-marginal på omkring 10 procent.

* en högsta nettoskuldsättning uppgående till två gånger ebitda.

Vad gäller utdelningspolicyn skriver CLX att "styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras."

Den tidigare utdelningspolicyn var ett mål om att dela minst 30 procent av nettovinsten.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom