Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Countermine-chef krävs på ytterligare 33 milj kr

2011-11-13 17:26
Christer Bergquist, före detta vd på Countermine.

Om en vecka inleds rättegången där minröjarföretaget Countermines förra ledning krävs på 34 miljoner kronor. Men förre vd:n Christer Bergquist har nya problem. I dagarna fick han nya skadeståndskrav på ytterligare 33 miljoner kronor. Totalt rör kraven därmed 67 miljoner kronor.

Revolutionsaktuella Libyen får en nyckelroll när kraschen i det tidigare NGM-noterade Countermine Technologies ska utredas under fem dagar i Stockholms tingsrätt med start 21 november. Yggdrasil, ägt av bankiren Erik Penser, samt Suberbus AB, kontrollerat av  Yggdrasils vd Lars Thulin, har stämt förre Countermine-vd:n Christer Bergquist, och förre styrelseordföranden Björn Wolrath på cirka 34 miljoner kronor.  De två anklagas bland annat för att ha mörkat resultatet av ett misslyckat minröjningstest i den libyska öknen år 2009 och i förlängningen för att ha lurat aktieägare att betala in cirka 70 miljoner kronor i en nyemission i december 2009.

De två nekar till anklagelserna.

Samtidigt står det klart att Christer Bergquist i förra veckan fick krav på ytterligare lika stora belopp. Bakgrunden är att Countermine sedan ett år tillbaka är föremål för en likvidationsprocess som ännu inte är avslutad. Ansvarig för likvidationen är advokat Per Berglöf vid Delphi.

- Det har tagit längre tid än beräknat men vi hoppas kunna avsluta likvidationsprocessen under första halvåret 2012, säger han till Affärsvärlden.

Likvidationsprocessen består av tre delar. Nedläggning av Countermines verksamhet, en genomgång av möjligheterna att sälja dotterbolaget Scanjack och dessutom frågan om huruvida skadestånd ska riktas mot den tidigare ledningen:

- Vi kommer att rikta skadeståndskrav mot Christer Bergquist och vi tittar på möjligheterna att begära skadestånd av revisorn och möjligen också av ordföranden, sade Per Berglöf till Affärsvärlden innan han konkretiserade kraven i ett brev till Christer Bergquists ombud, advokat  Tom Johansson, Hamilton advokatbyrå.

I brevet, daterat 10 november, meddelas inte bara krav på skadestånd utan likvidatorn riktar också hård kritik mot Bergquist som han menar har haft  en ”katastrofal ordning” i Countermine vilket orsakat "betydande skada”. Det heter att ”grundläggande ordning och reda saknades i bolaget” vilket gällde brister i allt från bokföring, internkontroll, förvaltning till rapportering. Berglöf menar att Bergquist inte uppfyllt kraven i aktiebolagslagen och att han i egenskap av likvidator har tvingats hyra in redovisningspersonal för att bringa ordning. Ersättningskravet, i denna del, uppgår till 3,3 miljoner kronor.

Samtidigt får Bergquist kritik för att struntat i att göra tillräckliga åtgärder för att föra ut två minröjarmaskiner ur Libyen efter avslutade tester. Likvidatorn har nu sålt maskinerna för 5 miljoner kronor vardera men det bokförda värdet var 19 miljoner kronor. Mellanskillnaden, 9 miljoner kronor, krävs Christer  Bergquist på.

En tredje minröjare är fast i Libyen och Per Berglöf bedömer chanserna att få ut den som minimal.  Maskinen är tagen i förvar av det Libyska nationella övergångsrådet och enligt Berglöf är maskinen värd 10,9 miljoner kronor, pengar som nu krävs av Bergquist.

Andra krav som Berglöf har är 1 miljon kronor för ett felaktigt avskedande, 5 miljoner kronor för att bygget av ytterligare en maskin i Södertälje inte avbröts trots att maskinen inte fungerade, samt 2,5 miljoner kronor för skador som orsakats av att förre vd:n ska  ha brutit mot företagets sekretessavtal. Tillsammans med andra krav uppgår det totala skadeståndskravet från likvidatorn i Countermine därmed till 33,1 miljoner kronor.

Alla dessa krav avvisas i ett mail till Affärsvärlden av ombudet Tom Johansson i vilket det framgår att han och Christer Bergquist konstaterar att brevet är ”otjänligt” som ett underlag för krav:

”Brevet ger intryck av att ha tillkommit i stor hast. Det innehåller således påståenden av allmän och svepande karaktär och de framställda kraven är genomgående ospecificerade. Det finns därför ingenting i brevet att för närvarande ta ställning till”, skriver Tom Johansson som tillägger att:

”Om Berglöf i sammanhanget ska fullgöra sina skyldigheter som advokat måste han återkomma med ett brev eller en utredning som klart anger vilka faktiska omständigheter han menar skulle kunna leda till ett ansvar för Bergquist och likaså redovisa sina krav med en utförlig specifikation av beloppen och hur han har kommit fram till dem.

- Det handlar om ett antal fel som har begåtts i bolaget, om oordning och dålig kontroll som har förorsakat skada för bolaget. Bolaget har bland annat fått ta extra konsultkostnader för att klara den årliga revisionen, säger Per Berglöf i en kommentar.

Samtidigt fortsätter förberedelserna för den rättegång som enligt planerna ska hållas med början nästa måndag.

I inlagor till Stockholms tingsrätt som Affärsvärlden har läst avvisar Christer Bergquist och den förre ordföranden Björn Wolrath anklagelser om att de två avsiktligt ska ha undanhållit information. Tvärtom menar de två, enligt skrivelser till rätten, att kopplingarna mellan å ena sidan Erik Penser Bank, som var ansvarigt emissionsinstitut, och å andra sidan Erik Penser, Lars Thulin och Yggdrasil tvärtom medförde att alla de inblandade väl kände till Countermines ansträngda situation. I en inlaga från 5 oktober i år heter det exempelvis att under perioden oktober 2009 till april 2010 träffades Lars Thulin, Erik Penser, Björn Wolrath och Christer Bergquist vid flera tillfällen för att diskutera Countermines verksamhet och hur den kunde utvecklas:

”Initiativtagare till mötena var Lars Thulin och Erik Penser. Inför dessa möten och även vid andra tillfällen under den här perioden skickade Lars Thulin flera e-postmeddelanden till Björn Wolrath och Christer Bergquist, med kopia till Erik Penser, där Lars Thulin skrev om de funderingar och frågor han hade avseende bland annat Countermines verksamhet, bolagets intjäningspotential och dess framtida utveckling/…/e-postmeddelandena visar att Lars Thulin och Erik Penser var väl insatta i Countermines verksamhet och riskerna med den samt boagets ekonomi och marknadsförutsättningar”, heter det från försvaret.

I en inlaga skriver Wolraths ombud, advokat Peter Danowsky, att  e-postmeddelandena  visar att de uppgifter som Yggdrasil påstår är felaktiga ”egentligen inte hade någon betydelse” för besluten att investera i nyemissionen.

Pensersidans ombud, advokat Finn Madsen, har skjutit in sig på de tester som Countermines minröjningsmaskin Oracle II gjorde i Libyen under juni 2009.  Testerna  sägs visa att maskinen inte fungerade som avsett, men att ledningen inte informerade aktiemarknaden om den saken.

Enligt Penser-lägret, som hänvisar till en intern rapport från Countermine, slutade upprensningen av stridsvagnsminor i ett test den 7 till 9 juni 2009 med att enbart 15 procent av kontrollytan bearbetades ”varefter testet avbröts” på  grund av att föraren inte fysiskt klarade av att stridsvagnsminor exploderade under maskinen. Penser-sidan använder sig också av en revisorsgranskning som gjordes i juni 2011 på uppdrag av likvidatorn som visade att bokföringens kvalitet har varit bristfällig och att det misslyckade testet i Libyen borde ha föranlett nya överväganden om eventuella goodwillnedskrivningar.

Processen i tingsrätten är tänkt att pågå under fem dagar med början 21 november. Som vittnen har kallats bland annat Johan Kihl, vd i Countermine efter Christer Bergquist, flera andra f d Countermineanställda samt advokater i Turkiet och Egypten men däremot inte Erik Penser själv.

Yggdrasil kräver den tidigare vd:n och styrelseordföranden på totalt nära 32 miljoner kronor. Superbus AB:s krav är cirka 2,5 miljoner kronor.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom