Credit Suisses nordiska bankfavorit

2016-03-02 10:41 Affärsvärlden SIX
Foto: Ismo Pekkarinen/All over press

Bedömningen är att utdelningen från de svenska storbankerna är näst intill ohotad, trots nya kapitalkrav. Credit Suisse anser dock att de flesta bankaktierna lär underprestera framöver.

Credit Suisse bedömer att de svenska storbankerna kommer att kunna behålla sina nuvarande utdelningspolicys efter gårdagens besked från Finansinspektionen om tuffare kapitalkrav kopplat till företagsutlåning.

Det finns dock en risk att Handelsbanken kan komma att behöva avstå från att ge extrautdelning, enligt analysen.

Credit Suisse tror att storbankerna kan komma att höja priset på utlåning till små och medelstora företag till följd av regelförändringarna. Men givet konkurrenssituationen, att alla banker påverkas på olika sätt samt att Danske Bank inte påverkas alls kan det bli mer utmanande att få igenom prishöjningarna än vad som har varit fallet när priserna på bolån har höjts, resoneras det.

Överlag anser Credit Suisse att Finansinspektionens förslag var ungefär i linje med vad investmentbanken hade förutspått, men att förslaget ser ut att ha varit tuffare än vad vissa andra bedömare på marknaden hade räknat med.

Remissperioden löper ut den 15 april. Den korta svarstiden indikerar enligt Credit Suisse att förslagen troligen kommer att genomföras.

Investmentbanken föredrar alltjämt Danske Bank i den nordiska banksektorn och rekommenderar outperform för aktien. För SEB, Handelsbanken och DNB är rekommendationerna däremot underperform.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom