Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Cybaero vill ta in upp till 50 miljoner i nyemission

2017-10-17 07:51
Foto: Cybaero

Styrelsen i Cybaero föreslår en nyemission om 45-50 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emission, som måste godkännas av en extrastämma, är "säkerställd" upp till cirka 34 miljoner kronor via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, skriver bolaget.

Cybaero vill ha kapitalet för att "kunna fokusera på att stänga affärer i närtid och fortsätta utveckla sitt helhetskoncept och serviceverksamhet, Air Services".

Bolaget skriver även det har "utvecklat en självförsörjande containerlösning som förväntas efterfrågas starkt på marknaden, offertstocken som för ett år sedan var 0 SEK beräknas nu till ca 600 MSEK".

Cybaero betonar även att kostnaderna har minskat.

"Från hösten 2016 till slutet av året beräknas CybAero att nästintill ha halverat sina rullande månatliga kostnader", heter det.

Den planerade emissionen är en företrädesemission i form av units, villkor 2:1 till kurs 3:75/unit, vilket innebär en pre-money värdering om cirka 23,2 miljoner kronor.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel i bolaget utspädd med cirka 67 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter, skriver bolaget.

Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 14 november 2017.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom