Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

D. Carnegie & Co utan pengar

2008-11-29 13:46

Carnegies moderbolag är likvidationspliktigt med ett eget kapital som understiger hälften av aktiekapitalet. Men styrelsen vill driva bolaget vidare i ett försök att få in pengar för de förstatligade dotterbolagen.

Sedan Carnegie miste tillståndet och verksamheten togs över av Riksgälden den 10 november har aktieägarna fått mycket lite information om vilka värden som eventuellt återstår i det noterade moderbolaget.

Styrelsen har under en tid arbetat med att upprätta en kontrollbalansräkning. Resultatet av denna smögs ut på fredagskvällen, gömd på sidan två i kallelsen till den extra bolagsstämman den 19 december.

"Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen skyldig att kalla till en bolagsstämma (första kontrollstämma) för att pröva om Bolaget ska gå i likvidation", heter det i kallelsen.

Det är aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation som Carnegie nu måste hantera. Dessa slår till om ett bolags eget kapital konstateras vara mindre än hälften av aktiekapitalet.

Carnegie har ett aktiekapital på 155 miljoner kronor och därmed återstår som mest 77,5 miljoner kronor av det egna kapitalet. Troligen är det egna kapitalet betydligt lägre.

Vid utgången av tredje kvartalet var det egna kapitalet 1,5 miljarder kronor.

I kontrollbalansräkningen ingår inget värde för de verksamhetsdrivande dotterbolagen som tagits över av Riksgälden. Styrelsen väljer inte heller att ta upp något värde på kravet på Riksgälden.

"Detta återspeglar emellertid inte styrelsens uppfattning, varken avseende äganderättsfrågan eller det verkliga värdet på anspråket på Riksgälden", skriver styrelsen i kallelsen.

D. Carnegie & Co har under den senaste tiden valt att ta strid med både Riksgälden, om förstatligandet, och Finansinspektionen, om det indragna tillståndet som ledde till ägarförändringen.

Styrelsen föreslår också att aktieägarna röstar för en fortsatt drift av bolaget på den kommande extrastämman.

"Det är styrelsens uppfattning att aktieägarna och Bolaget är bäst betjänta av att bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget i syfte att på bästa sätt tillvarata Bolagets intressen."

Bifaller aktieägarna förslaget skjuts likvidationsplikten på framtiden och bolaget får en ny chans att återställa det egna kapitalet.

Om aktieägarna röstar för en likvidation bedömer styrelsen att någon utskiftning av eventuella övervärden i bolaget kan delas ut först under 2010.

"I anledning av de ovan berörda osäkerheterna kring ägandet av CIB och Max Matthiessen och värderingen av anspråket på Riksgälden går det inte att ange en uppskattning av skifteslikvidens storlek", skriver styrelsen.

Kallelsen innehåller ingen information om D. Carnegie & Co:s aktuella likviditetsläge. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 1 miljon kronor samtidigt som kortfristiga skulder var 402 miljoner kronor.

Innehållet i kontrollbalansräkningen presenteras först den 5 december.

Per Agerman

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom