Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Danir lägger bud på Sigma

2013-02-20 08:38

Sigma har mottagit bud från Danir, som indirekt ägs av Dan Olofsson med familj, uppgående till 6:75 kronor kontant per aktie.

Sigma har mottagit bud från Danir, som indirekt ägs av Dan Olofsson med familj, uppgående till 6:75 kronor kontant per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sigma var cirka 20 minuter efter budet offentliggjordes upp 23,2 procent till 6:65 kronor.

Erbjudandet värderar Sigma till cirka 586 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 747 miljoner kronor för skuldfritt bolag.

Budet motsvarar en premie om 35,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de senaste tre månaderna före erbjudandets offentliggörande.

Danir är sedan lång tid tillbaka största ägare i Sigma och äger, efter att ha träffat överenskommelse om förvärv av ytterligare aktier från Nordea Fonder och Danske Capital, 48,8 procent av aktierna med 49,9 procent av rösterna.

Aktieägaren Kåre Gilstring med cirka 2,0 procent av aktierna och cirka 1,8 procent av rösterna har förklarat att han kommer att acceptera budet.

Länsförsäkringar, vars aktieinnehav representerar cirka 2,1 procent av aktierna och cirka 1,9 procent av rösterna i Sigma, har förklarat att man ser positivt på budet.

Acceptfristen för budet förväntas påbörjas omkring den 22 mars 2013 och avslutas fyra veckor senare, den 19 april 2013.

Erbjudandet är inte förenat med några villkor och kommer att genomföras oberoende av anslutningsgrad.

"I privat regi kan Sigmas ledning helt fokusera på att driva och utveckla rörelsen. Dessutom kan Sigma sänka centrala kostnader som är förknippade med att vara noterat på börsen. Historiskt har Sigma drivit såväl en organisk utveckling som deltagit i strukturaffärer i branschen. Danir avser inte att ändra denna strategi", skriver Danir i pressmeddelandet.

Dan Olofsson är styrelseordförande i Sigma och hans son, Johan Glennmo, är styrelseledamot i Sigma. Eftersom de båda anses delta i erbjudandet på Danirs sida kommer de inte att ingå i gruppen av oberoende ledamöter i Sigmas styrelse vad gäller beslut om budet.

Sigmas styrelse är enligt börslagen skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom