”Dansar nära dörren”

2017-04-19 22:00
Nicklas Granath förvaltar fonden Norron Select. Foto: LINNEA RHEBORG

Nicklas Granath förvaltar fonden Norron Select. Här berättar han om sin portfölj.

Det här är en fond där ni vill erbjuda lite mer risk. Hur gör ni för att åstadkomma det?

– I portföljen arbetar vi med olika strategier: en del är high-dividend där vi placerar i preferensaktier och aktier med hög utdelning, en del med core case där innehaven finns i portföljen en längre tid, en del där vi hedgar genom derivatpositioner eller genom att blanka indextunga aktier, och slut­ligen en del med kortare tradingpositioner. Vi använder derivat både för att öka hävstången, men också för att hedga porföljen.

Det som du kallar core case – hur väljer ni ut de aktierna?

– Vi använder oss av en screeningmodell med 22 punkter där vi mäter bolagen efter olika faktorer, till exempel fundamenta, momentum i aktien, estimatrevideringar, ägare och ledning. Det fungerar binärt, bolagen får antingen en etta eller nolla i mätningen, och om en aktie får 14 poäng eller mer kvalar den in som ett core case. Vi följer kontinuerligt upp scoringen, vilket innebär att en aktie kan tappa poäng, till exempel om värderingen blir för hög, och då kan den så småningom falla ur core case-rankningen.

Du nämnde att ni använder blankning som hedge. Har du något exempel?

– Absolut, jag har till exempel nyligen blankat mediebolaget MTG. Det är ett resultat av spelutredningen som presenterades i slutet av mars. Det verkar till att börja med finnas en bred politisk enighet kring utredningens förslag, vilket talar för att de verkligen kommer att genomföras. Det innebär att spelbolagen kommer att behöva ha en viss storlek för att kunna få licens, och det talar för att det kommer en konsolidering i branschen. Därmed blir det färre bolag som annonserar, och som licensinnehavare kommer man att kunna annonsera i TV4, vilket betyder minskade annons­intäkter för MTG:s tv-kanaler.

Ett av dina större innehav är Volati. Är det preferens- ­eller stamaktierna som ligger i portföljen?

– Det är både och. Vi började med preferensaktier och köpte på oss stamaktier när de emitterades i vintras. Volati är ett bolag som uppfyller screeningkriteriet om bra ledning. Bolaget har visat en god tillväxt både när det gäller omsättning och vinst, inte minst via ett antal bra förvärv. Jag ser ingen anledning till varför det inte skulle fortsätta.

Har du något nytt innehav som du gärna vill lyfta fram?

– Vi har nyligen tagit in bioteknikbolaget Xvivo. Det är ett bolag som är specialiserat på produkter som vätskor och liknande för transplantationer. Tidigare handlade det om lungtransplantationer, men nu har bolaget utvidgat erbjudandet till hjärtan också. Dessutom förvärvades ett bolag som tillverkar transportväskor för organen, vilket innebär att Xvivo nu kan leverera ett komplett system och ha en leveranstid på åtta timmar utan att organen skadas.

Och något som nyligen fått lämna portföljen?

– Jag har sålt innehavet i Norwegian ­Finans. Det har kommit ett förslag om skärpt lagstiftning för konsumentkrediter i Norge, och även om Norwegian har verksamhet i både Finland och Sverige också, så finns huvuddelen av affären i Norge. Det talar emot aktien.

Vad tror du om börsutvecklingen framöver?

– Allting ser jättedyrt ut just nu och det brukar ju inte båda gott för börsutvecklingen. Mot det ska ställas att vi se en positiv trend när det gäller vinstprognoserna. Under de senaste fem åren har vi börjat på en hög nivå och successivt skruvat ner förväntningarna vartefter, men nu är det tvärt om så att det blir spännande att se hur rapporterna för det första kvartalet kommer in. Samtidigt har vi fortfarande ett extremt lågt ränteläge, vilket innebär att kapitalet förmodligen kommer att fortsätta att allokeras till aktier. Det talar för en positiv utveckling – men jag dansar gärna nära dörren.

Nicklas Granath

Förvaltar: Norron Select.

Förvaltat kapital: 650 miljoner kronor.

Utveckling: –3 procent hittills i år.

Erik Aronsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom