Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Danska FI ser brister i Danske Banks marknadsövervakning

2019-12-11 13:09
Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

Danmarks finansinspektionsmyndighet har funnit omfattande och väsentliga brister i Danske Banks marknadsövervakning och systemstöd som är av avgörande betydelse, och som leder till tillsynsreaktioner.

Det framgår av ett pressmeddelande från den danska finansinspektionen i samband med att myndigheten meddelar utfallet av en tematillsyn av fyra utvalda danska banker, däribland Danske Bank.

Tillsynen har utförts mellan november 2018 och november 2019. Utöver Danske Bank var Nykredit Bank, Sydbank och Jyske Bank föremål för tematillsynen.

"Alla fyra värdepappersmäklare har fått order om att införa ordningar och system som säkerställer marknadsövervakning av alla order och transaktioner som gjorts av värdepappersmäklare med finansiella instrument. Marknadsövervakning måste införas på alla marknadsplatser där order och transaktioner görs, och detta måste införas i alla affärsenheter som utför order och transaktioner", skriver den danska finansinspektionen.

I den mån det exempelvis inte är möjligt att organisera automatisk övervakning måste systematisk manuell övervakning och kontroll införas, till exempel i form av slumpmässiga kontroller, fortsätter den danska finansinspektionen som noterar att graden av övervakningsbrister varierar mellan de fyra undersökta bankerna.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom