Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Danskes katastrofrapport

2008-10-28 07:54

Danske Bank gör enorma kreditförluster och ett ordentligt vinsttapp.

Danske Bank redovisar ett resultat före skatt på 1.582 miljoner danska kronor (5.021) för årets tredje kvartal.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 2.279 miljoner danska kronor, enligt SME Direkt.

De totala intäkterna uppgick till 9.186 miljoner (11.242), att jämföra med förväntningar på 10.232 miljoner.

Räntenettot blev 6.739 miljoner (6.267), att jämföra med analytikernas prognos på 6.747 miljoner.

Provisionsnettot uppgick till 1.895 miljoner kronor (2.265), mot väntade 1.921 miljoner danska kronor.

Tradingnettot blev 368 miljoner kronor (1.855), att jämföras med SME-siffran 1.108 miljoner kronor.

Danske Banks kreditförluster uppgick till 1.775 miljoner danska kronor i kvartalet (255), att jämföra med förväntade förluster på 1.803 miljoner. I prognos och utfall ingick tidigare aviserade förluster från Lehman Brothers om 537 miljoner. Här blev utfallet 558 miljoner för Lehman.

De sammanlagda kreditförlusterna för de nio första månaderna 2008 blev 2 889 miljoner kronor.

Bankens totala kostnader uppgick till 5.829 miljoner danska kronor (5.966), jämfört med väntade på 6.150 miljoner.

Kostnads-/intäktsrelationen blev därmed 63,5 procent i kvartalet (53,1), mot väntade 60,1 procent.

Nettoresultatet blev 1.114 miljoner kronor (3.677), vilket motsvarar en vinst per aktie på 1:60 danska kronor (5:30).

Väntat var 1.732 miljoner respektive 2:53 danska kronor.

Bankens avkastning på eget kapital blev 4,2 procent (14,7) och primärkapitalrelationen redovisas till 10,0 procent (6,6).

För de första nio månaderna summerades nettoresultatet till 6.921 miljoner (11.306).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom