Danskes tre nya ben

2012-05-10 07:42 Affärsvärlden Redaktionen

Danske Bank omorganiserar och skapar tre affärsenheter: Personal Banking, Business Banking och Corporates & Institutions, från och med 1 januari 2013.

"Den nya organisationen är första steget i en ny strategi för Danske Bank Group. Förberedelserna för den nya bolagsstrategin fortsätter och förväntas vara klar vid utgången av tredje kvartalet", skriver banken i ett pressmeddelande.

Danske Bank kommer att samla alla sina bankverksamheter under varumärket Danske Bank - en omvandlingsprocess som kommer att vara klar vid utgången av 2012.

Alla lån relaterade till kommersiella och investeringsfastigheter hos National Irish Bank kommer att föras över till en ny separat enhet. Lånen motsvarar ett värde om 35 miljarder danska kronor, vilket är 56 procent av National Irish Banks låneportfölj. Den resterande "sunda" delen av National Irish Bank samt Northern Bank kommer att integreras i den nya organisationen under namnet Danske Bank.

Den irländska ekonomin visar inga förutsättningar för en markant förbättring och nedgången i fastighetspriser väntas fortsätta och leda till ytterligare kreditförluster i den irländska låneportföljen. Från 1 april 2012 till utgången av 2014 räknar Danske med kreditförluster i Irland om 5-7 miljarder danska kronor. 2015 förväntas kreditförlusterna ha nått normal nivå, heter det i pressmeddelandet.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom