Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Därför höjer Kepler Cheuvreuxm riktkursen för H&M

2019-04-04 12:31
Foto: H&M

Kepler höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 140 och upprepar rekommendationen behåll.

Trots fortsatta investeringar i pris och kvalitet verkar H&M:s bruttomarginal vara mer motståndskraftig än vi tidigare förväntat oss, skriver Kepler Cheuvreux i en analys mot bakgrund av att klädbolaget i sin rapport i förra veckan redovisade en bruttomarginalökning för första gången sedan i början av 2017.

En högre andel fullprisförsäljning och effektivitetsförbättringar i spåren av H&M:s logistikinvesteringar väntas ge stöd åt bruttomarginalen framöver.

"Dock väntas valutamotvind och högre insatskostnader motverka detta och vi förväntar oss därför en mindre förbättring i bruttomarginalen för 2019, följt av ytterligare förbättring under 2020", skriver Kepler.

Kepler Cheuvreux tar även fasta på att H&M:s valutajusterade lagertillväxt minskade från 10 procent 2018 till 5 procent i det första kvartalet 2019.

"När vi blickar framåt bedömer vi att teknikinvesteringar och avancerad dataanalys i kombination med hygglig försäljningstillväxt kan betala sig de kommande två åren", heter det i analysen.

Kepler Cheuvreux prognostiserar en genomsnittlig lagertillväxt i lokala valutor på 3 procent 2019 och 1,5 procent 2020. Detta kommer dock inte vara tillräckligt för att minska lagret som andel av försäljningen till H&M:s egen målnivå på 12-14 procent.

 

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom