Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Därför lät Ingves räntan ligga still

2011-10-27 12:28

Idag beslutade Riksbanken att behålla reporäntan på 2 procent. Men två Riksbankschefer ville se en räntesänkning. Så här resonerar man.

Riksbanken lät som väntat reporäntan ligga still på 2,00 procent.

Beslutet grundar sig på att politiker i USA och Europa har haft svårt att enas kring en lösning på de statsfinansiella problemen. Något som lett till fallande börser, bankproblem och en ökad pessimism bland hushåll och företag, skriver Riksbanken.

En starkt bidragande orsak till räntebeslutet var förstås också att stabilisera inflationen runt målet på 2 procent.

Vad gäller EU-toppmötet sade Stefan Ingves att det är bra att man nu har tagit sig an detta i olika delar men att det inte är i hamn än.

- I slutändan måste man leverera, det är en sak att komma överens, sedan återstår detaljerna", sade han.

Riksbanken avser nu att avvakta med ytterligare höjningar "en bit in på nästa år". Däremot lägger man in en brasklapp om en framtida räntehöjning.

"Framöver, när resursutnyttjandet och inflationstrycket stiger, behöver reporäntan gradvis höjas.", skriver Riksbanken.

Riksbankens så kallade duvor - Karolina Ekholm och Lars E.O Svensson - reserverade sig dock mot dagens räntebeslut som brukligt. Även denna gång ville de se en sänkning av reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.

De vill också se en lägre räntebana framöver med en ytterligare sänkning till 1,50 procent i början av 2012. I slutet av 2014 anser de att en reporänta på strax över 3,00 procent är lagom.

Deras bedömning är att Riksbankens senaste prognoser för utländska styrräntor och svenskt resursutnyttjande är för höga.

En lägre räntebana kommer enligt Ekholm och Svensson att leda till lägre arbetslöshet och en KPIF-inflation som ligger närmare 2 procent. (KPIF avser Konsumentprisindex med fast bostadsränta.)

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom